Vouliez-vous dire
methodologies

Résultats de la recherche - 9 results

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport 2019- Data 2018

rapport omvat de resultaten van de vijfde verzameling van gegevens (gegevens in 2019 verzameld met betrekking op het jaar 2018). 2. Methodologie De set ZHH kwaliteitsindicatoren werd voor het referentiejaar ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2017

vierde verzameling van gegevens (gegevens in 2018 verzameld met betrekking op het jaar 2017). 2. Methodologie De set ZHH kwaliteitsindicatoren werd voor het referentiejaar 2017 aangepast. Deze nieuwe set ...

Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: Jaarrapport- Data 2016

kwaliteitsrapport per ziekenhuis. Dit rapport omvat de resultaten van de derde verzameling van gegevens (gegevens in 2017 verzameld met betrekking op het jaar 2016). Methodologie In 2016 werden de ZHH ...

Koppeling van gegevens van de ziekteverzekering aan gezondheidsenquêtegegevens in België: methodologie en uitvoering

Expenditures HIS Linkage methodologie Project Register Research RIZIV WIV Abstract: Sinds 1997 wordt in België om de 4 tot 5 jaar een nationale gezondheidsenquête georganiseerd. Daarbij wordt een representatief ...

Initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij multidisciplinaire diabetes voetklinieken (IKED-Voet)- Resultaten 2011

worden. De haalbaarheid van een meer uitgebreide gegevensverzameling gefocust op deze aandoening wordt onderzocht. De methodologie en de resultaten van dit unieke project moeten verder publiek gemaakt ...

IKED-Voet: implementatie van een kwaliteitsbevorderend initiatief in de Belgische diabetische voetklinieken

implementering van IKED-Voet en de evolutie in methodologie en resultaten. Health Topics:  Quality of healthcare Qualité des soins de santé Kwaliteit van de gezondheidszorg Diabetes Diabète Diabetes Service:  ...

De risicobeoordeling van GGO's en pathogenen in België: het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid geeft een overzicht van 20 jaar expertise binnen het domein

komen aan de behoeftenvan het publiek en de betrokken actoren. Het boek bevat ook een toekomstgerichte beschouwing van watmorgen de methodologie en het voorwerp van de wetenschappelijke beoordeling van ...

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, Belgisch brandpunt voor Bioveiligheid 1990-2010: 20 jaar risicobeoordeling van GGO's en pathogenen2777

organisms gezondheid GGO GMO GMOs Hand health human health IS methodologie methodology OGM pathogen pathogenic public health risico risk Risk Assessment risks Role santé publique SBB website WHO WIV-ISP ...

Inventarisatie en kritische evaluatie van internationale rapporten betreffende gezondheidseffecten van blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden: methodologie, conclusies en beleidsaanbevelingen

Publication Type: Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph Authors: Luc Verschaeve; Ethel Brits Source: LNE, Number 159, Brussels, Belgium, p.159 (2010) Keywords: AFSSET Bioinitiative rapport EFHRAN Gezondheidsraad Hoge Gezondheidsra ...

QR code

QR code for this page URL