Vouliez-vous dire
mortality

Résultats de la recherche - 3 results

Epidemiologie van Clostridium difficile infecties in België: Rapport 2014

mortaliteit vanaf 2002-2003. De sterfte bereikte een piek in 2004 (in het bijzonder gekenmerkt door een enorme toename in Brussel). In 2010 bedroeg het ruwe specifieke sterftecijfer voor CDI in België 0,9 / 100 ...

Nieuw opkomende mariene toxinen- rapport van het seminarie 2012

zofn 60 000 menselijke besmettingen met een gemiddelde mortaliteit van 1,5% voor die gerelateerd zijn aan door algen geproduceerde toxinen (inclusief toxinen van zoetwatercyanobacterien) (1). Dat is ...

Bacillus cereus and its toxin cereulide

Bacillus Bacillus cereus de Abstract: Door voedsel veroorzaakte ziekten zijn wereldwijd een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit in verschillende bevolkingsgroepen. De boosdoeners zijn meestal ...

QR code

QR code for this page URL