Vouliez-vous dire
mortality

Résultats de la recherche - 1 result

Surveillance van de mortaliteit door alle oorzaken in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel tijdens de zomer van 2019

de gehele zomerperiode van 2019 was de mortaliteit inderdaad statistisch significant gecorreleerd met de luchtverontreiniging (PM10, PM2,5, en ozon) en de temperaturen. De sterkste correlaties werden ...

QR code

QR code for this page URL