Vouliez-vous dire
mortality

Résultats de la recherche - 1 result

Initiatief voor kwaliteitsbevordering en epidemiologie bij multidisciplinaire diabetes voetklinieken (IKED-Voet)- Resultaten 2011

majeure amputaties bedroeg 4% en de mortaliteit bedroeg 5% binnen de opvolgingsperiode van max. 7 maanden. Aangepast schoeisel werd voorgeschreven voor 64% van de patiënten met genezen wonden. Er was grote ...

QR code

QR code for this page URL