Résultats de la recherche - 1 result

De ziektelast van Yersinia enterocolitica in België

ziektelast van voedseloverdraagbare pathogenen in kaart te brengen, werd in deze studie de ziektelast van Y. enterocolitica in België bepaald. Dit gebeurde door een Disability-Adjusted Life Year ...

QR code

QR code for this page URL