Résultats de la recherche - 4 results

Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen (BNMDR) 2014 | Resultaten en trends sinds 2010

gegevens uit het oosten van het land neemt echter toe. We kunnen besluiten dat deze studie een overzicht biedt van de neuromusculaire ziekten waargenomen in de verschillende referentiecentra in België. De ...

The Belgian Neuromuscular Disease Registry (BNMDR) 2014 | Results and Trends since 2010

but a slight increase in data from the east of the country. We can conclude that this study offers an insight into neuromuscular disease through reference centres in Belgium. The analyses point to ...

Belgisch register van neuromusculaire aandoeningen (BNMDR) 2013 | Resultaten en trends sinds 2010

onevenwichtig met een ondervertegenwoordiging in het zuiden van het land en met gewestelijke verschillen voor andere karakteristieken van de patiënten. We kunnen hieruit besluiten dat deze studie een eerste beeld ...

The Belgian Neuromuscular Disease Registry (BNMDR) 2013 | Results and Trends since 2010

other patient characteristics. We can conclude that this study offers an initial insight into neuromuscular diseases through reference centres in Belgium. The analyses point to a bias in geographical ...

QR code

QR code for this page URL