Vouliez-vous dire
virale, date

Résultats de la recherche - 1 result

Retrospectief onderzoek naar mazelen in een kinderdagverblijf in Oost-Vlaanderen33978

9 maanden. De bevinding was echter niet significant (p=0,063). Dit doet vermoeden dat de aanwezigheid van maternale antistoffen in de jongste groep wellicht nog enige invloed had op de mate van ziek zijn. ...

QR code

QR code for this page URL