Aanvraag voor veterinaire analyse

Beste klant, 

Omwille van  COVID-19 zijn wij helaas genoodzaakt de planning van enkele testen bij te stellen. De aangepaste planning voor de betrokken testen vindt u in Bestand dit document.
Wij excuseren ons voor het ongemak en danken u voor uw begrip.

Sciensano voert biologische analyses uit om ziekteverwekkers bij dieren te identificeren.

Een veterinaire analyse aanvragen

  1. Vul het aanvraagformulier in
  2. Maak uw verzending klaar. Een pakket moet bevatten:
    1. Een papieren kopie van het aanvraagformulier
    2. correct geïdentificeerde stalen in een stevige en waterdichte verpakking. Zeer virulente pathogene agentia vereisen een speciale verpakking!
  3. Stuur uw pakket naar het adres vermeld op het aanvraagformulier.

Stalen die niet voldoen aan de transportregelgeving zullen worden vernietigd.

De doorlooptijd omvat enkel het maximum aantal werkdagen dat nodig is voor de laboratoriumanalyses. De administratieve verwerking (1 à 2 werkdagen) is niet inbegrepen.

Diersoort Ziekte Analysenaam Materialen Accreditatie Doorlooptijd (in dagen) Analyse uitgevoerd op Prijs Contactpersonen URL to form(s)
NGS Nee 40 368.20 €
Vogel-thyfus Salmonellose Snelle agglutinatie Pullorose Gelyophiliseerde serum, Serum Nee 5 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 1.30 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Botulism Supplementaire PCR - C. botulinum A, B, E, F Dierlijk staal Nee 15 66.30 € botulisme@sciensano.be
Botulism Detectie van botulinum toxinen (referentiemethode in vivo) Dierlijk staal, Serum Nee 10 147.80 € botulisme@sciensano.be
Botulism Detectie van C. botulinum (referentiemethode in vivo) Dierlijk staal Nee 15 272.20 € botulisme@sciensano.be
Botulism Detectie van neurotoxinogene C. botulinum type C, C-D, D, D-C (realtime PCR) Dierlijk staal Nee 15 261.10 € botulisme@sciensano.be
Campylobacteriosis MIC Campylobacter stam
Not applicable 44.90 € foodmicro@sciensano.be
Campylobacteriosis Detectie Campylobacter faeces
9 49.00 € foodmicro@sciensano.be
Campylobacteriosis Campylobacter ID stam
5 29.60 € foodmicro@sciensano.be
Chlamydiosis PCR Chlamydophila abortus Lebmaag, Lebmaaginhoud, Nageboorte, Biologisch materiaal, Bronchiale spoeling, Zaadlob, Foetus, Hart, Nier, Lever, Long, Master Seed Virus, Neusswab, Orgaan, Pancreas, Milt, uitstrijkje, Vaginaal vocht, Vaginale uitstrijkje Nee 5 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 46.10 € david.fretin@sciensano.be, marcella.mori@sciensano.be Link naar formulieren
Clostridium Detectie van C. perfringens (realtime PCR) faeces, stam
15 86.70 € botulisme@sciensano.be
Clostridium Typering van C. perfringens (realtime PCR) stam
15 115.30 € botulisme@sciensano.be
Clostridium MIC C. perfringens Stammen
40 56.10 € botulisme@sciensano.be
Clostridium Isolatie en identificatie Clostridium spp. Bacteriestam, Beendermeel, Kippenmest, Maaginhoud, Eindproduct, Ontlasting, Meststof, Vismeel, Voedsel, Horse feed, Darm, Jejunum, Keukenafval, Lever, Meel, Vleesmeel, Melk, Zuiveringsslib, Pellet, Pool organen, Grondstof, Granen, Verwerkte Mest, Water Nee 1 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 27.90 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Clostridium chauvoei Isolatie en identificatie Clostridium chauvoei Eindproduct, Meststof, Darm, Nier, Lever, Zuiveringsslib, Grondstof, Granen, Milt, Water Nee 1 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 27.90 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Colibacillose Serotypering E.coli Bacteriestam Nee 5 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag 14.20 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Colibacillose Antibiotica gevoeligheidstest E coli ESBL (2nd pannel)
15 Maandag, Dinsdag, Woensdag 47.50 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Besmettelijke epididymitis Complement bindingsreactie Brucella ovis Serum Nee 5 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag 22.60 € david.fretin@sciensano.be, marcella.mori@sciensano.be Link naar formulieren
Dermatophytose, Mold, Gist Identificatie via DNA sequenering (1 gen) stam Nee 20 1 marqueur / 1 merker = 130 € séquence complémentaire / bijkomende merker = 35 € bccm.ihem@sciensano.be
Dermatophytose, Mold, Gist Antifungale gevoeligheidsbepaling stam
7 165 € bccm.ihem@sciensano.be
Dermatophytose, Mold, Gist MALDI-TOF MS identificatie van gisten en schimmels stam Nee 10 80 € bccm.ihem@sciensano.be
E. coli AmpC ID stam Nee 35 45.90 € foodmicro@sciensano.be
E. coli sequencing ESBL stam Nee Not applicable 146.90 € foodmicro@sciensano.be
E. coli MIC E.coli ESBL stam
Not applicable 41.80 € foodmicro@sciensano.be
E. coli ESBL PCR ID stam Nee Not applicable 69.40 € foodmicro@sciensano.be
E. coli sequencing AmpC stam Nee Not applicable 146.90 € foodmicro@sciensano.be
E. coli PFGE stam Nee 35 On request foodmicro@sciensano.be
E. coli MIC E. coli stam
Not applicable 41.80 € foodmicro@sciensano.be
E. coli detection E. coli ESBL EU faeces
8 58.10 € foodmicro@sciensano.be
Enterocoques Isolatie Enterococcen Agarplaat, Eindproduct, Meststof Nee 2 Maandag, Dinsdag, Woensdag 12.20 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
General bacteriology Anaerobe Isolatie Algemeen Bacteriologie Foetus, Lymfeklier, Jejunum, Lumpy Skin OBP, Long, Neusvocht, Neusswab, Punctievocht, Milt, uitstrijkje Nee 1 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 17.10 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
General bacteriology Identificatie species stam Nee 6 29.60 € foodmicro@sciensano.be
General bacteriology Anaeribia isolatie Hersenen, Foetus, Lymfeklier, Jejunum, Nier, Long, Neusvocht, Neusswab, Punctievocht, Milt, uitstrijkje Nee 1 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 13.70 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Listeriose Serologie Listeria Serum Nee 7 22.60 € caroline.rodeghiero@sciensano.be, Isabelle.Desombere@sciensano.be
Listeriose Serotypering door agglutinatie stam
10 30.60 € Listeria@sciensano.be
Listeriose Antimicrobiële susceptibiliteit stam
15 81.60 € Listeria@sciensano.be
Listeriose Bacteriële identificatie stam
10 42.84 € Listeria@sciensano.be
Listeriose Pulsed field Gel electrophoresis stam
20 On request Listeria@sciensano.be
Listeriose PCR identificatie en serotypering stam
10 111.18 € Listeria@sciensano.be
Lyssavirus Sequenering van Lyssavirus species Zenuwweefsel/CSV/Speeksel
15 63.50 € rabies@sciensano.be
Meticillineresistente stafylococcus aureus PCR 398 MRSA Nee 2 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 0.00 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Meticillineresistente stafylococcus aureus PCR Identificatie MRSA Bacteriestam, Pool maximum 20 neuswabs Nee 2 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 0.00 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Meticillineresistente stafylococcus aureus Spa-typing MRSA Nee 2 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 0.00 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Meticillineresistente stafylococcus aureus Antibiotica gevoeligheidstest MRSA Bacteriestam
3 Maandag, Dinsdag 51.20 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Meticillineresistente stafylococcus aureus MLST MRSA Nee 2 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 697.40 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Mycoplasmose Isolatie Mycoplasma spp. Bacteriestam, Biologisch materiaal, Bronchiale spoeling, Cavitaire vloeistof, Celcultuur, Eierschaalmembraan, Oog, Ooglid, Foetaal kalfserum, Gewricht, Lever, Long, Longvocht, Master Seed Virus, Melk, Neusswab, Peritoneaal vocht, Etter, Sperma, Milt, uitstrijkje, Conjuctivaal uitstrijkje, Luchtpijpuitstrijkje Nee 32 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 55.80 € cecile.boland@sciensano.be, david.fretin@sciensano.be Link naar formulieren
Mycoplasmose Identificatie Mycoplasma Lebmaaginhoud, Bacteriestam, Biologisch materiaal, Bronchiale spoeling, Cavitaire vloeistof, Celcultuur, Eierschaalmembraan, Oog, Ooglid, Gewricht, Lever, Long, Longvocht, Master Seed Virus, Melk, Neusswab, Etter, Sperma, uitstrijkje, Conjuctivaal uitstrijkje, Luchtpijpuitstrijkje Nee 32 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 17.10 € cecile.boland@sciensano.be, david.fretin@sciensano.be Link naar formulieren
Pseudovogelpest (newcastle) Titrationvirus Nee 30 Maandag, Woensdag 150.00 € Virginie.Roupie@sciensano.be Link naar formulieren
Pseudovogelpest (newcastle) Test van virusstam Virale stam Nee 7 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 150.00 € Virginie.Roupie@sciensano.be Link naar formulieren
Parachlamydia PCR parachlamydia Nee 5 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 46.10 € david.fretin@sciensano.be, marcella.mori@sciensano.be Link naar formulieren

QR code

QR code for this page URL

Humane microbiologische analyse aanvragen

Veterinaire analyse aanvragen

Vraag een microbiologische analyse van levensmiddelen en diervoeder aan

Chemische analyse van levensmiddelen en diervoeder aanvragen

Omgevingsanalyse aanvragen

Cytogenetische analyse aanvragen

Transmissie-elektronenmicroscopische analyse aanvragen (nanomaterialen en ‘virus-like’ partikels)

Biotechnische en moleculaire biologische analyse aanvragen

Analyse van consumentenproducten aanvragen

Farmaceutische analyse aanvragen (geneesmiddelen, cosmetica, biofarmaceutische producten)

Statistische analyse aanvragen (van gezondheidsenquête of voedselconsumptiepeiling)