Aanvraag voor veterinaire analyse

Beste klant, 

Omwille van  COVID-19 zijn wij helaas genoodzaakt de planning van enkele testen bij te stellen. De aangepaste planning voor de betrokken testen vindt u in Bestand dit document.
Wij excuseren ons voor het ongemak en danken u voor uw begrip.

Sciensano voert biologische analyses uit om ziekteverwekkers bij dieren te identificeren.

Een veterinaire analyse aanvragen

  1. Vul het aanvraagformulier in
  2. Maak uw verzending klaar. Een pakket moet bevatten:
    1. Een papieren kopie van het aanvraagformulier
    2. correct geïdentificeerde stalen in een stevige en waterdichte verpakking. Zeer virulente pathogene agentia vereisen een speciale verpakking!
  3. Stuur uw pakket naar het adres vermeld op het aanvraagformulier.

Stalen die niet voldoen aan de transportregelgeving zullen worden vernietigd.

De doorlooptijd omvat enkel het maximum aantal werkdagen dat nodig is voor de laboratoriumanalyses. De administratieve verwerking (1 à 2 werkdagen) is niet inbegrepen.

Diersoort Ziekte Analysenaam Materialen Accreditatie Doorlooptijd (in dagen) Analyse uitgevoerd op Prijs Contactpersonen URL to form(s)
Detectie van rabiës virus RNA d.m.v qPCR Zenuwweefsel, Zenuwweefsel/CSV/Speeksel
7 63.50 € Sanne Terryn,
NGS Voedsel Nee 40 206.50 €
Vogel-thyfus Salmonellose Snelle agglutinatie Pullorose Gelyophiliseerde serum, Serum Nee 5 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 1.35 € Cécile Boland, Link naar formulieren
Botulism Detectie van botulinum toxinen (referentiemethode in vivo) Dierlijk staal, Serum Nee 10 153.00 € Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be
Botulism Detectie van C. botulinum (referentiemethode in vivo) Dierlijk staal Nee 15 281.70 € Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be
Botulism Detectie van neurotoxinogene C. botulinum type A, B, E, C, C-D, D, D-C (realtime PCR) Dierlijk staal Nee 15 270.20 € Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be
Campylobacteriosis MIC Campylobacter stam
Not applicable 46.50 € Maria Cristina Garcia Graells, foodmicro@sciensano.be
Campylobacteriosis Detectie Campylobacter faeces
9 50.70 € foodmicro@sciensano.be
Campylobacteriosis Campylobacter ID stam
5 30.60 € foodmicro@sciensano.be
Chlamydiosis PCR Chlamydophila abortus Lebmaag, Lebmaaginhoud, Nageboorte, Biologisch materiaal, Bronchiale spoeling, Zaadlob, Foetus, Hart, Nier, Lever, Long, Master Seed Virus, Neusswab, Orgaan, Pancreas, Milt, uitstrijkje, Vaginaal vocht, Vaginale uitstrijkje Nee 5 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 47.71 € David Fretin, Marcella Mori, Link naar formulieren
Clostridium MIC C. perfringens Stammen
40 58.10 € Maria Cristina Garcia Graells, botulisme@sciensano.be
Clostridium Isolatie en identificatie Clostridium spp. Bacteriestam, Beendermeel, Kippenmest, Maaginhoud, Eindproduct, Ontlasting, Meststof, Vismeel, Voedsel, Horse feed, Darm, Jejunum, Keukenafval, Lever, Meel, Vleesmeel, Melk, Zuiveringsslib, Pellet, Pool organen, Grondstof, Granen, Verwerkte Mest, Water Nee 1 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 28.88 € Cécile Boland, Link naar formulieren
Clostridium Typering van C. perfringens (realtime PCR) stam
15 119.30 € Tom Van Nieuwenhuysen, botulisme@sciensano.be
Clostridium chauvoei Isolatie en identificatie Clostridium chauvoei Eindproduct, Meststof, Darm, Nier, Lever, Zuiveringsslib, Grondstof, Granen, Milt, Water Nee 1 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 28.88 € Cécile Boland, Link naar formulieren
Colibacillose Serotypering E.coli Bacteriestam Nee 5 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag 14.70 € Cécile Boland, Link naar formulieren
Colibacillose Antibiotica gevoeligheidstest E coli ESBL (2nd pannel)
15 Maandag, Dinsdag, Woensdag 49.16 € Cécile Boland, Link naar formulieren
Besmettelijke epididymitis Complement bindingsreactie Brucella ovis Serum Nee 5 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag 23.39 € David Fretin, Marcella Mori, Link naar formulieren
Dermatophytose, Mold, Gist Identificatie via DNA sequenering (1 gen) stam Nee 20 1 marqueur / 1 merker = 130 € séquence complémentaire / bijkomende merker = 35 € bccm.ihem@sciensano.be
Dermatophytose, Mold, Gist Antifungale gevoeligheidsbepaling stam
7 177 € bccm.ihem@sciensano.be
Dermatophytose, Mold, Gist MALDI-TOF MS identificatie van gisten en schimmels stam Nee 10 80 € bccm.ihem@sciensano.be
E. coli MIC E.coli ESBL stam
Not applicable 43.30 € Maria Cristina Garcia Graells, foodmicro@sciensano.be
E. coli ESBL PCR ID stam Nee Not applicable 0.00 € Maria Cristina Garcia Graells, foodmicro@sciensano.be
E. coli sequencing AmpC stam Nee Not applicable 0.00 € foodmicro@sciensano.be
E. coli PFGE stam Nee 35 0.00 € foodmicro@sciensano.be
E. coli MIC E. coli stam
Not applicable 43.30 € Maria Cristina Garcia Graells, foodmicro@sciensano.be
E. coli detection E. coli ESBL EU faeces
8 60.10 € foodmicro@sciensano.be
E. coli AmpC ID stam Nee 35 0.00 € Maria Cristina Garcia Graells, foodmicro@sciensano.be
E. coli sequencing ESBL stam Nee Not applicable 0.00 € foodmicro@sciensano.be
Enterocoques Isolatie Enterococcen Agarplaat, Eindproduct, Meststof Nee 2 Maandag, Dinsdag, Woensdag 12.63 € Cécile Boland, Link naar formulieren
General bacteriology Anaerobe Isolatie Algemeen Bacteriologie Foetus, Lymfeklier, Jejunum, Lumpy Skin OBP, Long, Neusvocht, Neusswab, Punctievocht, Milt, uitstrijkje Nee 1 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 17.70 € Cécile Boland, Link naar formulieren
General bacteriology Identificatie species stam Nee 6 30.60 € foodmicro@sciensano.be
General bacteriology Anaeribia isolatie Hersenen, Foetus, Lymfeklier, Jejunum, Nier, Long, Neusvocht, Neusswab, Punctievocht, Milt, uitstrijkje Nee 1 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 14.18 € Cécile Boland, Link naar formulieren
Listeriose Serotypering door agglutinatie stam
10 31.80 € Wesley Mattheus, Listeria@sciensano.be
Listeriose Antimicrobiële susceptibiliteit stam
15 84.80 € Wesley Mattheus, Listeria@sciensano.be
Listeriose Bacteriële identificatie stam
10 44.50 € Wesley Mattheus, Listeria@sciensano.be
Listeriose Serologie Listeria Serum Nee 7 24.35 € Isabelle Desombere, caroline.rodeghiero@sciensano.be, Isabelle.Desombere@sciensano.be
Listeriose Pulsed field Gel electrophoresis stam
20 On request Wesley Mattheus, Listeria@sciensano.be
Listeriose PCR identificatie en serotypering stam
10 115.60 € Wesley Mattheus, Listeria@sciensano.be
Lyssavirus Sequenering van Lyssavirus species Zenuwweefsel/CSV/Speeksel
15 63.50 € Sanne Terryn, rabies@sciensano.be
Meticillineresistente stafylococcus aureus PCR 398 MRSA Nee 2 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 0.00 € Cécile Boland, Link naar formulieren
Meticillineresistente stafylococcus aureus PCR Identificatie MRSA Bacteriestam, Pool maximum 20 neuswabs Nee 2 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 0.00 € Cécile Boland, Link naar formulieren
Meticillineresistente stafylococcus aureus Antibiotica gevoeligheidstest MRSA Bacteriestam
3 Maandag, Dinsdag 52.99 € Cécile Boland, Link naar formulieren
Mycoplasmose Isolatie Mycoplasma spp. Bacteriestam, Biologisch materiaal, Bronchiale spoeling, Cavitaire vloeistof, Celcultuur, Eierschaalmembraan, Oog, Ooglid, Foetaal kalfserum, Gewricht, Lever, Long, Longvocht, Master Seed Virus, Melk, Neusswab, Peritoneaal vocht, Etter, Sperma, Milt, uitstrijkje, Conjuctivaal uitstrijkje, Luchtpijp, Luchtpijpuitstrijkje Nee 32 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 57.75 € Cécile Boland, David Fretin, Link naar formulieren
Mycoplasmose Identificatie Mycoplasma Lebmaaginhoud, Bacteriestam, Biologisch materiaal, Bronchiale spoeling, Cavitaire vloeistof, Celcultuur, Eierschaalmembraan, Oog, Ooglid, Gewricht, Lever, Long, Longvocht, Master Seed Virus, Melk, Neusswab, Etter, Sperma, uitstrijkje, Conjuctivaal uitstrijkje, Luchtpijpuitstrijkje Nee 32 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 17.70 € Cécile Boland, David Fretin, Link naar formulieren
Pseudovogelpest (newcastle) Test van virusstam Virale stam Nee 7 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 178.00 € Virginie Roupie, Link naar formulieren
Pseudovogelpest (newcastle) Titrationvirus Nee 30 Maandag, Woensdag 178.00 € Virginie Roupie, Link naar formulieren
Parachlamydia PCR parachlamydia Nee 5 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 47.71 € David Fretin, Marcella Mori, Link naar formulieren
Salmonellose MLVA Enteritidis stam
10 115.10 € Wesley Mattheus, foodmicro@sciensano.be, salmonella@sciensano.be
Salmonellose PCR S. Typhimurium monofasische variant Bacteriestam Nee 5 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 41.50 € Cécile Boland, Link naar formulieren
Salmonellose MIC Salmonella ESBL Stammen
Not applicable 43.30 € Maria Cristina Garcia Graells, foodmicro@sciensano.be

QR code

QR code for this page URL

Humane microbiologische analyse aanvragen

Veterinaire analyse aanvragen

Vraag een microbiologische analyse van levensmiddelen en diervoeder aan

Chemische analyse van levensmiddelen en diervoeder aanvragen

Omgevingsanalyse aanvragen

Cytogenetische analyse aanvragen

Transmissie-elektronenmicroscopische analyse aanvragen (nanomaterialen en ‘virus-like’ partikels)

Biotechnische en moleculaire biologische analyse aanvragen

Analyse van consumentenproducten aanvragen

Farmaceutische analyse aanvragen (geneesmiddelen, cosmetica, biofarmaceutische producten)

Statistische analyse aanvragen (van gezondheidsenquête of voedselconsumptiepeiling)