Aanvraag voor veterinaire analyse

Sciensano voert biologische analyses uit om ziekteverwekkers bij dieren te identificeren.

Een veterinaire analyse aanvragen

  1. Vul het aanvraagformulier in
  2. Maak uw verzending klaar. Een pakket moet bevatten:
    1. Een papieren kopie van het aanvraagformulier
    2. correct geïdentificeerde stalen in een stevige en waterdichte verpakking. Zeer virulente pathogene agentia vereisen een speciale verpakking!
  3. Stuur uw pakket naar het adres vermeld op het aanvraagformulier.

Stalen die niet voldoen aan de transportregelgeving zullen worden vernietigd.

De doorlooptijd omvat enkel het maximum aantal werkdagen dat nodig is voor de laboratoriumanalyses. De administratieve verwerking (1 à 2 werkdagen) is niet inbegrepen.

Diersoort Ziekte Analysenaam Materialen Accreditatie Doorlooptijd (in dagen) Analyse uitgevoerd op Prijs Contactpersonen URL to form(s)
Vogel-thyfus Salmonellose Snelle agglutinatie Pullorose Gelyophiliseerde serum, Serum Nee 5 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 1.30 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Botulism Supplementaire PCR - C. botulinum A, B, E, F Dierlijk staal Nee 15 64.20 € botulisme@sciensano.be
Botulism Detectie van neurotoxinogene C. botulinum type C, C-D, D, D-C (realtime PCR) Dierlijk staal Nee 15 250.50 € botulisme@sciensano.be
Botulism Detectie van C. botulinum (referentiemethode in vivo) Dierlijk staal Nee 15 250.50 € botulisme@sciensano.be
Botulism Detectie van botulinum toxinen (referentiemethode in vivo) Dierlijk staal, Serum Nee 10 131.00 € botulisme@sciensano.be
Campylobacteriosis MIC Campylobacter stam
Not applicable 42.80 € foodmicro@sciensano.be
Campylobacteriosis Detectie Campylobacter faeces
9 46.80 € foodmicro@sciensano.be
Campylobacteriosis Campylobacter ID stam
5 27.80 € foodmicro@sciensano.be
Chlamydiosis PCR Chlamydophila abortus Lebmaag, Lebmaaginhoud, Nageboorte, Biologisch materiaal, Bronchiale spoeling, Zaadlob, Foetus, Hart, Nier, Lever, Master Seed Virus, Neusswab, Orgaan, Pancreas, Milt, uitstrijkje, Vaginale uitstrijkje Nee 5 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 45.10 € david.fretin@sciensano.be, marcella.mori@sciensano.be Link naar formulieren
Clostridium MIC C. perfringens Stammen
40 53.50 € botulisme@sciensano.be
Clostridium Detectie van C. perfringens (realtime PCR) faeces, stam
15 83.50 € botulisme@sciensano.be
Clostridium Typering van C. perfringens (realtime PCR) stam
15 150.00 € botulisme@sciensano.be
Clostridium Isolatie en identificatie Clostridium spp. Bacteriestam, Beendermeel, Kippenmest, Maaginhoud, Eindproduct, Ontlasting, Meststof, Vismeel, Voedsel, Darm, Jejunum, Keukenafval, Lever, Meel, Vleesmeel, Zuiveringsslib, Pellet, Pool organen, Grondstof, Granen, Verwerkte Mest, Water Nee 1 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 27.30 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Clostridium chauvoei Isolatie en identificatie Clostridium chauvoei Eindproduct, Meststof, Darm, Nier, Lever, Zuiveringsslib, Grondstof, Granen, Milt, Water Nee 1 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 27.30 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Colibacillose Antibiotica gevoeligheidstest E coli ESBL (2nd pannel)
15 Maandag, Dinsdag, Woensdag 0.00 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Colibacillose Serotypering E.coli Bacteriestam Nee 5 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag 14.00 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Besmettelijke epididymitis Complement bindingsreactie Brucella ovis Serum Nee 5 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag 22.20 € david.fretin@sciensano.be, marcella.mori@sciensano.be Link naar formulieren
Dermatophytose, Mold, Gist Identificatie van gisten en schimmels stam Nee 20 1 marqueur / 1 merker = 124 € séquence complémentaire / bijkomende merker = 32 € bccm.ihem@sciensano.be
Dermatophytose, Mold, Gist Antifungale gevoeligheidsbepaling stam
7 156€ bccm.ihem@sciensano.be
Dermatophytose, Mold, Gist Identificatie van gisten en schimmels met MALDI-TOF MS stam Nee 10 62 € bccm.ihem@sciensano.be
E. coli detection E. coli ESBL EU faeces
8 55.60 € foodmicro@sciensano.be
E. coli ESBL PCR ID stam Nee Not applicable 66.80 € foodmicro@sciensano.be
E. coli sequencing AmpC stam Nee Not applicable 141.20 € foodmicro@sciensano.be
E. coli AmpC ID stam Nee 35 44.50 € foodmicro@sciensano.be
E. coli sequencing ESBL stam Nee Not applicable 141.20 € foodmicro@sciensano.be
E. coli MIC E.coli ESBL stam
Not applicable 40.60 € foodmicro@sciensano.be
E. coli PFGE stam Nee 35 0.00 € foodmicro@sciensano.be
E. coli MIC E. coli stam
Not applicable 38.50 € foodmicro@sciensano.be
Enterocoques Isolatie Enterococcen Agarplaat, Eindproduct, Meststof Nee 2 Maandag, Dinsdag, Woensdag 12.00 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
General bacteriology Identificatie species stam Nee 6 26.80 € foodmicro@sciensano.be
General bacteriology Anaerobe Isolatie Algemeen Bacteriologie Foetus, Lymfeklier, Jejunum, Lumpy Skin OBP, Long, Neusvocht, Neusswab, Punctievocht, Milt, uitstrijkje Nee 1 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 16.70 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
General bacteriology NGS stam Nee 15 561.00 € foodmicro@sciensano.be
General bacteriology Anaeribia isolatie Hersenen, Foetus, Lymfeklier, Jejunum, Nier, Long, Neusvocht, Neusswab, Punctievocht, Milt, uitstrijkje Nee 1 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 13.50 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Hemorragische virale ziekte Hemagglutinatie (serologie Rabbit Haemorrhagic Disease) Nee 1 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 11.40 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Listeriose Bacteriële identificatie stam
10 41.00 € Listeria@sciensano.be
Listeriose Pulsed field Gel electrophoresis stam
20 50.00 € Listeria@sciensano.be
Listeriose Serologie Listeria Serum Nee 7 62.40 € caroline.rodeghiero@sciensano.be, Isabelle.Desombere@sciensano.be
Listeriose Serotypering door agglutinatie stam
10 33.40 € Listeria@sciensano.be
Listeriose PCR identificatie en serotypering stam
10 107.00 € Listeria@sciensano.be
Listeriose Antimicrobiële susceptibiliteit stam
15 60.00 € Listeria@sciensano.be
Lyssavirus Sequenering van Lyssavirus species Zenuwweefsel/CSV/Speeksel
15 61.00 € rabies@sciensano.be
Meticillineresistente stafylococcus aureus Antibiotica gevoeligheidstest MRSA Bacteriestam
3 Maandag, Dinsdag 50.20 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Meticillineresistente stafylococcus aureus MLST MRSA Nee 2 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 683.70 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Meticillineresistente stafylococcus aureus PCR 398 MRSA Nee 2 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 0.00 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Meticillineresistente stafylococcus aureus PCR Identificatie MRSA Bacteriestam, Pool maximum 20 neuswabs Nee 2 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 0.00 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Meticillineresistente stafylococcus aureus Spa-typing MRSA Nee 2 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 0.00 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Mold Isolatie Schimmels Korsten, Ontlasting, Haar, Lever, Melk, Pool organen Nee 1 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 16.70 € cecile.boland@sciensano.be Link naar formulieren
Mycoplasmose Isolatie Mycoplasma spp. Bacteriestam, Biologisch materiaal, Bronchiale spoeling, Cavitaire vloeistof, Celcultuur, Eierschaalmembraan, Oog, Ooglid, Foetaal kalfserum, Gewricht, Lever, Long, Longvocht, Master Seed Virus, Melk, Neusswab, Peritoneaal vocht, Etter, Sperma, Milt, uitstrijkje, Conjuctivaal uitstrijkje, Luchtpijpuitstrijkje Nee 32 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 54.70 € cecile.boland@sciensano.be, david.fretin@sciensano.be Link naar formulieren
Mycoplasmose Identificatie Mycoplasma Lebmaaginhoud, Bacteriestam, Biologisch materiaal, Bronchiale spoeling, Cavitaire vloeistof, Celcultuur, Eierschaalmembraan, Oog, Ooglid, Gewricht, Lever, Long, Longvocht, Master Seed Virus, Melk, Neusswab, Etter, Sperma, uitstrijkje, Conjuctivaal uitstrijkje, Luchtpijpuitstrijkje Nee 32 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 16.70 € cecile.boland@sciensano.be, david.fretin@sciensano.be Link naar formulieren
Pseudovogelpest (newcastle) Test van virusstam Virale stam Nee 7 Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrijdag 0.00 € Virginie.Roupie@sciensano.be Link naar formulieren

QR code

QR code for this page URL

Humane microbiologische analyse aanvragen

Veterinaire analyse aanvragen

Vraag een microbiologische analyse van levensmiddelen en diervoeder aan

Chemische analyse van levensmiddelen en diervoeder aanvragen

Omgevingsanalyse aanvragen

Cytogenetische analyse aanvragen

Transmissie-elektronenmicroscopische analyse aanvragen (nanomaterialen en ‘virus-like’ partikels)

Biotechnische en moleculaire biologische analyse aanvragen

Analyse van consumentenproducten aanvragen

Farmaceutische analyse aanvragen (geneesmiddelen, cosmetica, biofarmaceutische producten)

Statistische analyse aanvragen (van gezondheidsenquête of voedselconsumptiepeiling)