Aanvraag voor veterinaire analyse

! Afhankelijk van het type van de aangevraagde analyse, wensen we u te informeren dat de prijzen van de veterinaire analyses met 1 tot 2% zullen stijgen in 2021 ten opzichte van 2020. Deze stijging is te wijten aan een verhoging van de index met 1% alsook aan een prijsstijging van bepaalde reagentia. Bedankt voor uw begrip.

! Permanentie tijdens de sluitingsperiode 

Sciensano zal ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten gesloten zijn vanaf vrijdag 25 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021. Tijdens deze sluiting zal Sciensano enkel dringende analyses uitvoeren, waarvan het resultaat een aanzienlijke impact heeft op zowel de gezondheid van mens als dier. Bij een verdenking van een aangifteplichtige ziekte bij dieren, gelieve steeds contact opnemen met de betrokken Lokale Controle Eenheid (http://www.favv.be/professionelen/contact/lce/).

De serotypering van Salmonella bij gevogelte zal worden uitgevoerd, zoals bepaald in de Koninklijk besluit van 27 april 2007, en dit uitsluitend na telefonisch contact met de wetenschappelijk verantwoordelijke, Wesley Mattheus (02 642 51 11). 

Gelieve tijdens de sluitingsperiode de stalen voor microbiologisch onderzoek op de juiste manier te bewaren tot 4 januari 2021, datum waarop onze activiteiten en analyses hervatten.

Sciensano voert biologische analyses uit om ziekteverwekkers bij dieren te identificeren.

Een veterinaire analyse aanvragen

  1. Vul het aanvraagformulier in
  2. Maak uw verzending klaar. Een pakket moet bevatten:
    1. Een papieren kopie van het aanvraagformulier
    2. correct geïdentificeerde stalen in een stevige en waterdichte verpakking. Zeer virulente pathogene agentia vereisen een speciale verpakking!
  3. Stuur uw pakket naar het adres vermeld op het aanvraagformulier.

Stalen die niet voldoen aan de transportregelgeving zullen worden vernietigd.

De doorlooptijd omvat enkel het maximum aantal werkdagen dat nodig is voor de laboratoriumanalyses. De administratieve verwerking (1 à 2 werkdagen) is niet inbegrepen.

Beste klant, 

Omwille van  COVID-19 zijn wij helaas genoodzaakt de planning van enkele testen bij te stellen. De aangepaste planning voor de betrokken testen vindt u in Bestand dit document.
Wij excuseren ons voor het ongemak en danken u voor uw begrip.

Diersoort Ziekte Analysenaam Materialen Accreditatie Doorlooptijd (in dagen) Analyse uitgevoerd op Prijs Contactpersonen URL to form(s)
Andere zoogdieren, Honden en katten Rabiës/Hondsdolheid Anti-rabiës antilichamentest - Seroneutralisatietest (RFFIT) Serum
7 59.30 € rabies@sciensano.be
Andere zoogdieren, Herkauwers, Honden en katten, Kleine herkauwers, Paardachtigen Rabiës/Hondsdolheid Detectie van rabiës virus RNA d.m.v qPCR Zenuwweefsel, Speeksel
7 62.22 € rabies@sciensano.be
Andere zoogdieren, Herkauwers, Honden en katten, Kleine herkauwers, Paardachtigen Rabiës/Hondsdolheid Aantonen van het rabiësvirus antigeen met de rechtstreekse immunofluorescentietest Zenuwweefsel
8 39.63 € rabies@sciensano.be

QR code

QR code for this page URL

Humane microbiologische analyse aanvragen

Veterinaire analyse aanvragen

Vraag een microbiologische analyse van levensmiddelen en diervoeder aan

Chemische analyse van levensmiddelen en diervoeder aanvragen

Omgevingsanalyse aanvragen

Cytogenetische analyse aanvragen

Transmissie-elektronenmicroscopische analyse aanvragen (nanomaterialen en ‘virus-like’ partikels)

Biotechnische en moleculaire biologische analyse aanvragen

Analyse van consumentenproducten aanvragen

Farmaceutische analyse aanvragen (geneesmiddelen, cosmetica, biofarmaceutische producten)

Statistische analyse aanvragen (van gezondheidsenquête of voedselconsumptiepeiling)