Aanvraag voor veterinaire analyse

Beste klant, 

Omwille van  COVID-19 zijn wij helaas genoodzaakt de planning van enkele testen bij te stellen. De aangepaste planning voor de betrokken testen vindt u in Bestand dit document.
Wij excuseren ons voor het ongemak en danken u voor uw begrip.

Sciensano voert biologische analyses uit om ziekteverwekkers bij dieren te identificeren.

Een veterinaire analyse aanvragen

  1. Vul het aanvraagformulier in
  2. Maak uw verzending klaar. Een pakket moet bevatten:
    1. Een papieren kopie van het aanvraagformulier
    2. correct geïdentificeerde stalen in een stevige en waterdichte verpakking. Zeer virulente pathogene agentia vereisen een speciale verpakking!
  3. Stuur uw pakket naar het adres vermeld op het aanvraagformulier.

Stalen die niet voldoen aan de transportregelgeving zullen worden vernietigd.

De doorlooptijd omvat enkel het maximum aantal werkdagen dat nodig is voor de laboratoriumanalyses. De administratieve verwerking (1 à 2 werkdagen) is niet inbegrepen.

Diersoort Ziekte Analysenaam Materialen Accreditatie Doorlooptijd (in dagen) Analyse uitgevoerd op Prijs Contactpersonen URL to form(s)
Andere zoogdieren, Herkauwers, Honden en katten, Kleine herkauwers, Paardachtigen Rabiës/Hondsdolheid Aantonen van het rabiësvirus antigeen met de rechtstreekse immunofluorescentietest Zenuwweefsel
8 41.77 € rabies@sciensano.be
Andere zoogdieren, Honden en katten Rabiës/Hondsdolheid Anti-rabiës antilichamentest - Seroneutralisatietest (RFFIT) Serum
7 62.00 € rabies@sciensano.be
Andere zoogdieren, Herkauwers, Honden en katten, Kleine herkauwers, Paardachtigen Rabiës/Hondsdolheid Detectie van rabiës virus RNA d.m.v qPCR Zenuwweefsel, Speeksel
7 63.50 € rabies@sciensano.be

QR code

QR code for this page URL

Humane microbiologische analyse aanvragen

Veterinaire analyse aanvragen

Vraag een microbiologische analyse van levensmiddelen en diervoeder aan

Chemische analyse van levensmiddelen en diervoeder aanvragen

Omgevingsanalyse aanvragen

Cytogenetische analyse aanvragen

Transmissie-elektronenmicroscopische analyse aanvragen (nanomaterialen en ‘virus-like’ partikels)

Biotechnische en moleculaire biologische analyse aanvragen

Analyse van consumentenproducten aanvragen

Farmaceutische analyse aanvragen (geneesmiddelen, cosmetica, biofarmaceutische producten)

Statistische analyse aanvragen (van gezondheidsenquête of voedselconsumptiepeiling)