Antibiogram

Last updated on 8-4-2024 by Lee Mbambu Maswaku

Beschrijving van de test 

Bepaling van de antibioticagevoeligheid van Yersinia volgens de microdilutie methode.  De Minimum Inhiberende Concentratie (MIC) wordt bepaald voor een vooraf gedefinieerd panel van antibiotica, waarbij een suspensie van een cultuur 18h+/- 2h wordt geïncubeerd met reeks vooraf gedefinieerde concentraties van elk geselecteerd antibioticum. De volgende antibiotica worden getest: 

Doel van de test

Gevoeligheidsbepaling van Yersinia stammen voor antibiotica in het kader van de surveillance van resistentie.

Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.

Gevoeligheidstest voor antibiotica van Yersinia stammen bevestigd door het NRC en geïsoleerd uit patiënten die symptomen van een Yersiniose vertonen. Deze analysen worden uitgevoerd op alle pathogene stammen (analyse uitgevoerd in het kader van de surveillance van het NRC Yersinia).

Instructies voor monsters

  • Type: Geïsoleerde Yersinia stammen worden verstuurd op een transportbodem of een ander vast of vloeibaar medium.
  • Minimale hoeveelheid:  Niet van toepassing

Instructies voor het transport

De stalen moeten verpakt zijn in een dubbele verpakking en worden bewaard bij kamertemperatuur. Het recipiënt moet hermetisch gesloten zijn.

Onaanvaardbare aanvragen

Niet van toepassing

Turn around time (en de frequentie van analyse)

  • Doorlooptijd: 15 werkdagen
  • Analysedagen: Elke weekdag (uitgezonderd: feestdagen, verlengde weekends en de periode tussen Kerstmis en nieuwjaar).

Rapportering van testresultaten

Het analyseverslag wordt opgestuurd op de manier gewenst door de aanvrager. 

Pathogen info

Pathogen(s): 
Bacteriële stammen

Accreditatie

Is the analysis accredited?

Materials and methods

Material(s): 
Method reference: 
-

Turnaround time and time slots

Turnaround time: 
30 days

Request forms

Contact person(s)

Analysis categories

Medical

QR code

QR code for this page URL