Bepaling van de gevoeligheid (MIC) voor antimicrobiële agentia

Last updated on 1-2-2023 by Amber Van Laer

Beschrijving van de test

Bepaling van de MIC voor een set van antimicrobiële agentia hoofdzakelijk behorend tot de volgende klassen: beta-lactams (ampicilline, cefotaxime), fluoroquinolones, tetracycline, trimethoprim-sulfamethoxazol, colistine.

Doel van de test

 • Bevestiging, op uitdrukkelijk verzoek, van de gevoeligheid voor een antimicrobiële agent
 • Jaarlijkse analyse van de gevoeligheidsprofielen voor antibiotica en hun evolutie op alle stammen geîsoleerd uit infecties.

Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.

 • Een stam van Vibrio cholerae geïsoleerd uit een klinisch monster waarvoor een MIC bepaling tov een bepaald antimicrobiëel agent werd aangevraagd.
 • Jaarlijkse surveillance van het gevoeligheids profiel van de Vibrio cholerae stammen geïsoleerd in België en ontvangen door de NRC.

Instructies voor monsters

Uitgaande van een cultuur van de V. cholerae stam van een verse en zuivere subcultuur op een nutrient agarmilieu en verzonden hetzij op agarplaat, hetzij diep en massaal geïnoculeerd in een nutrient agar buis, hetzij op een wisser in transportmedium na het afschrapen van een subcultuur.

Instructies voor het transport

 • De stam moet op het gepaste transport milieu (agarplaat, agarbuisje of wisser met transportmedium) verstuurd en correct geëtiketteerd worden.
 • Vervoer in een triple verpakking:
  • agarplaten en buizen hermetisch goed gesloten;
  • verpakking met adsorberend materiaal in een secundaire verpakking Transportkoffer in blisterverpakking, containers, enz.)
  • het geheel in een beschermende (gewatteerde) envelop of een doos.
 • Zo snel mogelijk bij kamertemperatuur, binnen 72 uur na voorbereiding.
 • Etikettering en vervoersvoorwaarden in overeenstemming met de voorschriften betreffende de besmettelijke agentia.
 • Voor elke stam moet het aanvraagformulier (downloaden op de NRC website van het WIV-ISP) zo volledig mogelijk ingevuld worden en samen met de stam verstuurd.

Onaanvaardbare aanvragen

De volgende criteria worden gebruikt om het monster niet te aanvaarden voor analyse:
 • niet-geïdentificeerd monster
 • aanvraagformulier onvolledig ingevuld,
 • voor de hand liggende voorwaarden voor opslag- en vervoer niet toegepast
 • identificatie van V.cholerae niet bevestigd.

Turn around time (en de frequentie van analyse)

 • Frequentie-van analyse: bij aanvraag.
 • Tijd voor MIC bepaling: 2 tot 3 dagen.
 • Dagen van analyse: elke werkdag van maandag tot vrijdag.

Rapportering van testresultaten

 • Hoe: rapportering via papier per post of elektronisch.
 • Wanneer: als alle resultaten van analyses bekend zijn
 • Samenvatting van de gevoeligheidsprofielen van de Vibio cholerae stammen geïsoleerd in België beschikbaar in het jaarverslag.
 

Accreditatie

Is the analysis accredited?

Materials and methods

Material(s): 
Method reference: 
-

Turnaround time and time slots

Turnaround time: 
3 days

Request forms

Analysis categories

Medical

QR code

QR code for this page URL