Bepaling van de serogroep en het serotype voor Vibrio Cholerae

Last updated on 1-2-2023 by Amber Van Laer

Beschrijving van de test

De serogroepen O1 (klassiek en El Tor biotypes) en O139 zijn de grote ziekteverwekkers in de cholera-epidemieën. Serogroep O1 stammen worden ingedeeld in drie serotypen (Ogawa, Inaba en Hikojima) en zijn verantwoordelijk voor de meeste gevallen van cholera.
De serogroep wordt bepaald door serumagglutinatie van de Vibrio cholerae stammen met de anti-O1 en anti-O139. De agglutinatie tests van V. cholerae O1 stammen met andere antisera laat het onderscheid tussen V. cholerae O1 serotype Inaba, V. cholerae O1 serotype Ogawa en V. cholerae O1 serotype Hikojima toe.

Doel van de test

Karakterisering van de serogroep en serotype van alle V. cholerae stammen

Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.

Alle ontvangen Vibrio stammen en bevestigd als V. cholerae door het NRC en geïsoleerd van klinische monsters.

Instructies voor monsters

Uitgaande van een cultuur van de V. cholerae stam van een verse en zuivere subcultuur op een nutrient agarmilieu en verzonden hetzij op agarplaat, hetzij diep en massaal geïnoculeerd in een nutrient agar buis, hetzij op een wisser in transportmedium na het afschrapen van een subcultuur.

Instructies voor het transport

 • De stam moet op het gepaste transport milieu (agarplaat, agarbuisje of wisser met transportmedium) verstuurd en correct geëtiketteerd worden.
 • Vervoer in een triple verpakking:
  • agarplaten en buizen hermetisch goed gesloten;
  • verpakking met adsorberend materiaal in een secundaire verpakking (Transportkoffer in blisterverpakking, containers, enz.)
  • het geheel in een beschermende (gewatteerde) envelop of een doos.
 • Zo snel mogelijk bij kamertemperatuur, binnen 72 uur na voorbereiding.
 • Etikettering en vervoersvoorwaarden in overeenstemming met de voorschriften betreffende de besmettelijke agentia.
 • Voor elke stam moet het aanvraagformulier (downloaden op de NRC website van het WIV-ISP) zo volledig mogelijk ingevuld worden en samen met de stam verstuurd.

Onaanvaardbare aanvragen

De volgende criteria worden gebruikt om het monster niet te aanvaarden voor analyse:
 • niet-geïdentificeerd monster
 • aanvraagformulier onvolledig ingevuld,
 • voor de hand liggende voorwaarden voor opslag- en vervoer niet toegepast
 • identificatie van V.cholerae niet bevestigd.

Turn around time (en de frequentie van analyse)

 • Frequentie-van analyse: bij aanvraag.
 • Tijd nodig voor analyse: 48 uur.
 • Dagen van analyse: elke werkdag van maandag tot vrijdag.

Rapportering van testresultaten

 • Hoe: rapportering via telefoon (1), papier per post (2) of elektronisch (3).
 • Wanneer: indien (zelfs gedeeltelijke) relevante resultaten van analyses bekend (telefoon, e-mail: 1 of 3), als alle resultaten van analyses bekend zijn (geschreven rapport 2 of 3)
 • Samenvatting van alle resultaten beschikbaar in het jaarverslag
 

Accreditatie

Is the analysis accredited?

Materials and methods

Material(s): 
Method reference: 
-

Request forms

Analysis categories

Medical

QR code

QR code for this page URL