Bevestiging van de identificatie van Yersinia species en biotypering

Last updated on 20-7-2023 by Lee Mbambu Maswaku

Beschrijving van de test

Omschrijving:
 • Bevestiging van de identificatie van het Yersinia species via biochemische testen (en MALDI-TOF).
 • Herisolatie op selectief medium als de cultuur die door het centrum wordt ontvangen niet puur is.
 • Voor Yersinia enterocolitica wordt het biotype 1A, 1B, 2, 3, 4 of 5 bepaald via een biochemische biotyperingsschema.
 • Aan de hand van het biotype wordt de pathogeniciteit van de stam bepaald.
 • Het NRC beschikt ook over een RT-PCR voor snelle diagnose van de pathogeniciteit van Yersinia spp, op basis van de ystB, ail, inV, vihN
 Resultaat:
 • Bevestiging van het Yersinia species.
 • Voor Yersinia enterocolitica: bepaling van het biotype en bijhorende pathogeniciteit.

Doel van de test 

Bevestiging van de identificatie van het Yersinia species. Bepaling van het biotype en de pathogeniciteit van Yersinia enterocolitica.

Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten. 

Karakterisering en biotypering van alle stammen geïsoleerd uit patiënten die symptomen van een yersiniose vertonen.

Instructies voor stalen

 • Type: Geïsoleerde Yersinia stammen worden verstuurd op een transportbodem of een ander vast of vloeibaar medium.
 • Minimale hoeveelheid:  Niet van toepassing

Instructies voor het transport

De stalen moeten verpakt zijn in een dubbele verpakking en worden bewaard bij kamertemperatuur. Het recipiënt moet hermetisch gesloten zijn.

Onaanvaardbare aanvragen

Niet van toepassing.

Turn around time (en de frequentie van analyse)

 • Doorlooptijd: 10 werkdagen
 • Analysedagen: Elke weekdag (uitgezonderd: feestdagen, verlengde weekends en de periode tussen Kerstmis en nieuwjaar).

Rapportering van testresultaten

Het analyseverslag wordt opgestuurd op de manier gewenst door de aanvrager. 
 

Pathogen info

Pathogen(s): 
Yersinia enterocolitica

Accreditatie

Is the analysis accredited?

Materials and methods

Material(s): 
Method reference: 
SOP 12/YE/02/E

Turnaround time and time slots

Turnaround time: 
10 days

Request forms

Contact person(s)

Analysis categories

Medical

QR code

QR code for this page URL