Definitieve identificatie en typering van BCC isolaten (LM-UGent)

Last updated on 28-11-2022 by Sofieke Klamer

Beschrijving van de test

In een tweede fase zullen de isolaten verder onderzocht worden in het LM-UGent (max. 1 isolaat per patiënt per jaar, tenzij de RAPD verschillen aantoont).

Moleculaire bevestiging van de identificatie

Het LM-UGent zal de meest gepaste identificatie technieken gebruiken om de isolaten accuraat op soortniveau te identificeren, d.w.z. recA sequentie voor Burkholderia cepacia complex.  

Multilocus sequentie analyse (MLST)

Alle Burkholderia spp. van mucoviscidose patiënten zullen met een WGS gebaseerde MLST techniek getypeerd worden.

Isolaten van andere patiënten zullen enkel met MLST getypeerd worden indien een bijzondere indicatie bestaat.

Doel van de test

De associatie van een ongunstige klinische evolutie van de longfunctie in mucoviscidose patiënten en het kweken van bepaalde micro-organismen in respiratoire monsters is nog onvoldoende bevestigd. Een “cepacia syndroom” met snelle achteruitgang en soms fatale afloop op korte termijn werd voornamelijk maar niet met B. cenocepacia infectie geassocieerd. Het is nochtans niet duidelijk of alle stammen van dit species of slechts een subgroep hiervan verantwoordelijk is voor dit ongunstig klinisch tableau.

Criteria om deze test uit te voeren in het kader van de referentieactiviteiten

Mucoviscidose patiënten: deze testen zullen systematisch uitgevoerd worden op één isolaat per patiënt per jaar tenzij de RAPD op een nieuwe type wijst.

Andere patiënten: deze testen zullen enkel uitgevoerd worden voor bijzondere gevallen en taxonomische studies.

Staalname

Nvt (zie hoger)

Transport

Nvt (zie hoger)

Onaanvaardbare aanvragen

Indicaties

Nvt (zie hoger)

Staalname

Nvt (zie hoger)

Turnaround time

Moleculaire bevestiging van de identificatie: maximaal 17 dagen

Multilocus sequence analysis (MLST): maximaal 90 dagen. In geval van vermoeden van interhumane transmissie, gelieve contact op te nemen met het NRC

Rapportering van testresultaten

De resultaten zullen via het UZ-Brussel worden doorgegeven (zie hoger).

Accreditatie

Is the analysis accredited?

Materials and methods

Material(s): 
Method reference: 
-

Turnaround time and time slots

Turnaround time: 
90 days

Request forms

Analysis categories

Medical

QR code

QR code for this page URL