Dengue virus PCR

Last updated on 15-3-2023 by Charlien Hupko

Beschrijving van de test

PCR voor de detectie van viraal RNA van Dengue virus 

Doel van de test

Diagnose in de acute fase van de ziekte (tot 7 dagen na het begin van de ziekte).

Differentiatie tussen Dengue virus type 1, 2, 3 en 4.

Criteria voor het uitvoeren van deze test

Klinisch vermoeden van een recente besmetting (tot 7 dagen na het begin van de ziekte).

Het interval tussen het begin van de symptomen en staalafname moet worden vermeld op het aanvraagformulier.

Klinische en epidemiologische informatie moet worden verstrekt op het aanvraagformulier.

Instructies voor het staal

  • Serum
  • Minimumhoeveelheid: 1 ml
  • Voor stabiele RNA concentraties, moet serum onmiddellijk van bloedcellen gescheiden worden en opgeslagen bij 4 ° C.
  • Bij transport naar het NRC > 24 h, moeten de stalen bij -20°C opgeslagen en verzonden worden.

Instructies voor het transport

Stalen opgeslagen bij 4°C kunnen bij kamertemperatuur worden verzonden.

Stalen opgeslagen bij -20°C moeten op droog ijs worden verzonden.

Transittijd moet zo kort mogelijk worden gehouden (Vermijd vervoer tijdens het weekend of feestdagen).

Onaanvaardbare aanvraag

De analyse zal niet worden uitgevoerd in geval van:

  • Staalafname buiten de acute fase van de ziekte (of datum start symptomen niet meegedeld)
  • Ongeschikt of onvoldoende staal
  • Onjuist transport of bewaring
  • Aanvraagformulier niet volledig ingevuld

Turn around time (en de frequentie van analyse)

Gemiddeld: 4 dagen

Neem contact op met het laboratorium indien dringende diagnose nodig is

Rapportering van testresultaten

Het rapport wordt per fax/post verzonden.​

 

Accreditatie

Is the analysis accredited?

Materials and methods

Material(s): 
Method reference: 
PCR

Turnaround time and time slots

Turnaround time: 
4 days

Request forms

Analysis categories

Medical

QR code

QR code for this page URL