Detectie antilichamen anti-Influenzavirus

Last updated on 2-2-2024 by Amber Van Laer

Beschrijving van de test

Specificaties: Titratie van antistoffen die het influenzavirus kunnen neutraliseren in MDCK celcultuur.

Resultaat: De hoogste verdunning die nog 50% neutralisatie geeft in celcultuur is de neutraliserende titer. Seroconversie wordt gedefinieerd als een viervoudige titerstijging tussen acuut en convalescent serum.

Doel van de test 

Titratie van neutraliserende antistoffen tegen het influenzavirus met behulp van de seroneutralisatietest.

Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten 

  • Testen uitgevoerd in het kader van specifieke wetenschappelijke studies
  • Griepsyndroom na inenting tegen de griep: mogelijk geval van vaccin falen
  • ​Let op: gelieve telefonisch contact met het NRC te nemen alvorens deze test aan te vragen.

Instructies voor stalen

Type staal:
Serum (gepaard, vóór en na vaccinatie).
Serum (gepaard, vóór en na de blootstelling).
Minimale hoeveelheid nodig voor analyse: 1 ml
Bewaring en transport: gekoeld (2°C-8°C) of bevroren (-20°C)

Instructies voor het transport 

Gekoeld of bevroren bewaren. Transport bij omgevingstemperatuur.

Onaanvaardbare aanvragen

Wanneer geen voorafgaan telefonisch contact met het NRC is genomen.
Wanneer geen klinische of virologische indicaties van vaccin falen bestaan.​

Turn around time (en de frequentie van analyse)

Normale duur van de analyse (TAT): 3 werkdagen     
Maximumtermijn: 4 weken
Frequentie van analyse: één keer per 3 weken

Rapportering van testresultaten

Te bepalen bij de planning van de studie
 

Pathogen info

Pathogen(s): 
Influenza virus

Accreditatie

Is the analysis accredited?

Materials and methods

Material(s): 
Method reference: 
-

Turnaround time and time slots

Turnaround time: 
3 days

Request forms

Service in charge of the analysis

Contact email

Analysis categories

Medical

QR code

QR code for this page URL