Detectie Influenza A/B door qPCR

Last updated on 7-2-2024 by Amber Van Laer

Beschrijving van de test

RT-qPCR voor de detectie van influenza A en B.

Doel van de test

Diagnose en typering van influenza A en B.

Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten 

Bevestiging van een positief of onbepaald resultaat voor influenza.

Of eerstelijnsdiagnose binnen het volgende kader:

 • Ernstige acute ademhalingsinfectie (SARI) met ARDS, ECMO of overlijden​
 • Griepsyndroom na inenting tegen de griep (mogelijk geval van “vaccine failure”)
 • Verdenking van antivirale resistentie
 • Griepsyndroom na terugkeer uit het buitenland 
 • Surveillance

Instructies voor stalen

Type stalen: 

 • nasofaryngeale swab, 
 • bronchiaal aspiraat, 
 • broncho-alveolair lavage vocht.

  In steriel buisje met VTM (virus transport medium).
  Minimale hoeveelheid: 500 µl.

Bewaring: 

 • Maximaal gedurende 24h bij 2°C-8°C. 
 • Bij bewaring van meer dan 24h, stockage bij -20°C of -70°C.

Instructies voor het transport​

Stalen bewaard bij 2°C-8°C kunnen op kamertemperatuur worden verzonden.

Stalen bewaard bij -20°C of -70°C moeten op droogijs worden verzonden.

De transporttijd moet zo kort mogelijk zijn (transport vermijden tijdens het weekend en op feestdagen). ​

Verzending in een hermetisch afgesloten recipiënt in 3-voudige verpakking. 

Onaanvaardbare aanvragen

De analyse zal niet worden uitgevoerd in het geval van:

 • Ontoereikend of ongepast staal
 • Onjuiste opslag of transport
 • Niet ingevuld aanvraagformulier
 • Aanvraag die niet voldoet aan de criteria

Stalen worden maximaal 1 jaar bewaard voor andere testen (bv. heranalyse), mits voldoende stalen beschikbaar.

Rapportering van testresultaten

Het rapport wordt via LIMS per email, fax of post verzonden.

 

Pathogen info

Pathogen(s): 
Influenza virus

Accreditatie

Is the analysis accredited?

Materials and methods

Method reference: 
SOP 13/3/08/F

Turnaround time and time slots

Turnaround time: 
5 days

Request forms

Service in charge of the analysis

Contact email

Analysis categories

Medical

QR code

QR code for this page URL