Eerste identificatie en karakterisatie van de BCC isolaten (UZ Brussel)

Last updated on 15-2-2023 by Charlien Hupko

Beschrijving van de test

Identificatie (eerste stap)
Na kweek op een agarmedium wordt een MALDI-TOF massa spectrometrie analyse uitgevoerd. Het resultaat van deze eerste analyse wordt onmiddellijk gerapporteerd. Burkholderia spp. worden op genus niveau gerapporteerd omdat we weten dat de species identificatie niet steeds correct is. In functie van het micro-organisme kan deze eerste identificatie tot genus, complex of species niveau gaan (bvb. Achromobacter spp. worden op genus niveau gerapporteerd, terwijl Stenotrophomonas maltophilia op species niveau wordt gerapporteerd; de leden van de Burkholderia cepacia complex, met uitzondering van B. multivorans, kunnen met deze techniek niet op een betrouwbare wijze worden gedifferentieerd en worden als complex gerapporteerd).
 
Randomly amplified polymorphic DNA typering (RAPD)
De isolaten worden met RAPD getypeerd om snel een evaluatie te bekomen van de mogelijke verwantschap met voorafgaande isolaten van dezelfde patiënt.
 
Antibioticagevoeligheidstesten
De gevoeligheid van het isolaat t.o.v. relevante antibiotica wordt door microdilutie bepaald voor de volgende antibiotica: piperacilline, piperacilline/tazobactam, aztreonam, ceftazidime, ceftazidime/avibactam, cefepime, meropenem, ciprofloxacine, tobramycine, amikacine, trimethoprim/sulfamethoxazole, colistine, tigecycline en temocilline.
Vermits EUCAST geen breekpunten geeft voor Burkholderia cepacia groep gebruiken we deze van het PK/PD tabel of van Pseudomonas spp. (aminoglycoside en colistine) om een interpretatie onder voorbehoud te geven.
Antibiotica met natuurlijke resistentie voor bepaalde groepen worden altijd als resistent op protocol vermeld (voorbeelden: piperacilline, piperacilline/tazobactam, ceftazidime, meropenem, tobramycine en amikacine voor S. maltophilia en colistine voor B. gladioli).
 

Doel van de test

Het doel van de test is een preliminaire identificatie van inerte Gram negatieve bacillen. De gevoeligheidsbepalingen moeten een hulp zijn voor de antibiotherapie. Er moet echter vermeld worden dat er weinig interpretatieve richtlijnen bestaan voor deze micro-organismen en dat de resultaten dus voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd.
 

Criteria om deze test uit te voeren in het kader van de referentieactiviteiten 

Mucoviscidose patiënten: er wordt aan de laboratoria voorgesteld voor elke geïnfecteerde of gekoloniseerde patiënt om twee respiratoire isolaten per jaar en per bacteriële species naar het NRC te refereren.
Andere patiënten: enkel met een uitgebreide motivatie (epidemie, bijzondere klinische presentatie, …)

Staalname

Specimens
Bacteriële isolaten uit eigen kweken van de respiratoire secreten van mucoviscidose patiënten of uit relevante klinische monsters van andere patiënten.
 
Bewaring
nvt

Transport

De isolaten worden naar het NRC getransporteerd zonder koeling. Materiaal (tubes met voedingsbodem of agar platen) van het eigen laboratorium kan hiervoor gebruikt worden voor een transport volgens UN3373.
Het NRC verdeelt geen materiaal..

Onaanvaardbare aanvragen

Indicaties
  • Niet klinisch relevante isolaten.
  • Pseudomonas aeruginosa  Pseudomonas aeruginosa of Acinetobacter spp. isolaten.
  • Isolaten uit de omgeving (tenzij speciale afspraak met het NRC voor speciale omstandigheden zoals het onderzoek van een epidemie).
  • Isolaten zonder ingevuld formulier
  • Maximaal twee isolaten per species per patiënt per kalenderjaar worden aanvaard.
Staalname
Het NRC aanvaardt geen primaire klinische stalen.

Turnaround time.

  • Preliminaire identificatie: 2 werkdagen. Een eerste MALDI-TOF MS analyse is meestal na overnacht incubatie mogelijk. Het resultaat is dan de eerste dag na ontvangst van het isolaat beschikbaar.
  • Antibiotica gevoeligheid: 5 dagen
  • RAPD typering: 14 dagen

Rapportering van testresultaten

  • Via de post
  • Via Medibridge voor de laboratoria en voorschrijvers die een aansluiting met het UZ Brussel hebben

 

Accreditatie

Is the analysis accredited?

Materials and methods

Method reference: 
Identitifaction

Turnaround time and time slots

Turnaround time: 
14 days

Request forms

Analysis categories

Medical

QR code

QR code for this page URL