HAV-detectie door PCR op speeksel (Sciensano)

Last updated on 9-11-2023 by Amber Van Laer

Gelieve het aanvraagformulier van de NRC volledig en voor alle analyseverzoeken in te vullen. U kunt het hieronder downloaden.

 

Pathogeen

Hepatitis A Virus (HAV)

Beschrijving van de test  

LOINC Code : 97523-5

Specificaties: 

In house PCR.

Het gebruikte protocol is gebaseerd op https://doi.org/10.1016/j.jcv.2014.06.027 (Kodani et al. 2014. Rapid and sensitive approach to simultaneous detection of genomes of hepatitis A, B, C, D and E viruses, Journal of Clinical Virology, 61 (2): 260-264).

Resultaat : 

Kwalitatief (positief/negatief/grijze zone).

Bij een grijze zone resultaat wordt aanbevolen een tweede staal te nemen en te verzenden.

De Cq-waarde wordt ter informatie gegeven. Zij geeft geen informatie over de virale belasting. Hoe hoger de Cq-waarde, hoe lager de virale belasting en omgekeerd.

Accreditatie : Test niet geaccrediteerd.

Doel van de test 

Detectie van hepatitis A virus RNA door PCR.

Diagnose van actieve HAV-infectie bij een patiënt met symptomen van hepatitis.

Criteria 

Patiënt met symptomen van hepatitis en/of abnormale labwaarden.

Het aanvragende laboratorium moet de klinische gegevens op het aanvraagformulier vermelden.

Instructies voor stalen

Type : 

Speeksel

Oracol® kit is verkrijgbaar voor 10 €. De aanvraag moet per e-mail worden ingediend bij LMM@sciensano.be.

Conditionering en verzendingsvoorwaarden : 

Bewaar de stalen bij 4°C vóór verzending.

Zo spoedig mogelijk bij omgevingstemperatuur verzenden in een hermetische verpakking met drie lagen.

Gevraagde hoeveelheden :

Raadpleeg de instructies bij de Oracol® sampling kit.

Onaanvaardbare aanvragen

Stalen met onvoldoende volume.

Doorlooptijd

Doorlooptijd: 7 werkdagen

Rapportering

Voor elk analyseverzoek kan een analyseverslag verzonden worden per post, e-mail, fax of eHealth Box.  

 

Pathogen info

Pathogen(s): 
Hepatitis A virus

Accreditatie

Is the analysis accredited?

Materials and methods

Material(s): 
Method reference: 
SOP 13/3/92/F

Turnaround time and time slots

Turnaround time: 
7 days

Request forms

Service in charge of the analysis

Contact person(s)

Contact email

Analysis categories

Medical

QR code

QR code for this page URL