Hemagglutinatie inhibitie H7

Last updated on 7-5-2020 by Anonymous (niet gecontroleerd)

Pathogen info

Ziekte: 
Aviaire influenza
Diersoort: 
Vogel
Volièrevogels
Kanarie
Kippenvlees
Kraaiachtigen
Eend
Gans
Parelhoen
Hobbypluimvee
Niet van toepassing
Struisvogel
Pauw
Patrijs
Fazant
Duif
Pluimvee
Roofvogel
Papegaaiachtigen
Kwartel
Zeevogel
Zwaan
Kalkoen
Watervogel
Wild Vogel
Zoo vogel

Accreditatie

Is the analysis accredited?

Materials and methods

Material(s): 
Serum
Method reference: 
AFLIHAH7-A

Turnaround time and time slots

Turnaround time: 
5 days
Testing days: 
Price: 
10.10 €

Request forms

Service in charge of the analysis

Contact person(s)

Analysis categories

Veterinary

QR code

QR code for this page URL