Moleculaire diagnostiek voor Borrelia (UCLouvain)

Last updated on 2-2-2023 by Charlien Hupko

Doel van de test

  • PCR flagellin (detectie) op CSV, gewrichtsvloeistof, huid of gewrichtsbiopt: confirmatie van diagnose van gecorreleerd syndroom. Met betrekking tot neuroborreliosis, is serologie op CSV simultaan met serum de verkozen testmethode.
  • PCR OspA (detectie): uitgevoerd bij gevallen van klinisch of biologisch vermoeden als aanvulling van de flagellin PCR  

Criteria om de analysen uit te voeren in het kader van de referentieactiviteit.

PCR kan aangevraagd worden voor het rechtstreeks onderzoek van Borrelia in CSV, in gewrichtsvloeistof of op huid- of gewrichtsbiopt (optimaal volume is 0,5 ml tot 1 ml indien vloeistof). De verkozen techniek voor neuroborreliosis blijft echter serologie op CSV en serum.

Instructies voor monsters

Staalafname :
CSV:
Verkozen volume voor PCR is 1 ml, (tenminste 0,5 ml is vereist).
Andere stalen:
  • Voor gewrichtsvloeistoffen gelden dezelfde regels als voor CSV.
  • Andere dan CSV of gewrichtsvloeistoffen, gelieve het laboratorium te contacteren.
Bewaarcondities: stalen kunnen meerdere dagen koel bewaard worden (2-8°C),  maar bloed moet binnen de 24 uur geprocessed worden.  

Instructies voor transport

Geen bijzonder transportmedium is vereist voor PCR. Biopten kunnen droog of ingezouten, NIET in fixatievloeistof verstuurd worden. Vervoer bij omgevingstemperatuur.

Onaanvaardbare aanvragen

  • Onvoldoende staal
  • Lipemische, icterische of haemolytische stalen
  • Indien geen serum, CSV of gewrichtsvloeistof, contacteer het NRC vóór verzenden
  • Buitensporig transporttijd (> een week) of onder buitensporige hitte (bvb hete zomerdagen) (zie opslagvoorwaarden hierboven).
  • Aanvraagformulier niet volledig ingevuld. Dit is absoluut noodzakelijk. Uiterste inspanning zou moeten gedaan worden om minimale klinische gegevens te verkrijgen (registratie is één van de doelstellingen van het NRC).

Turn around time (en frequentie van analyse)

28 dagen voor PCR, de analyse wordt eenmaal per week uitgevoerd.​

Rapportering van testresultaten

Resultaten zullen volgens de wensen van het aanvragend laboratorium of geneesheer via email en/of fax verzonden worden.

 

Accreditatie

Is the analysis accredited?

Materials and methods

Material(s): 
Method reference: 
PCR

Turnaround time and time slots

Turnaround time: 
28 days

Request forms

Analysis categories

Medical

QR code

QR code for this page URL