PCR – genen coderend voor Vibrio cholerae toxine, CtxA gen

Last updated on 1-2-2023 by Amber Van Laer

Beschrijving van de test

De ziekteverwekkende serogroepen produceren het cholera toxine, terwijl de niet-pathogene stammen dit toxine al of niet kunnen produceren.
De filamenteuze bacteriofaag Ctx verleent aan de Vibrio cholerae (V. cholerae) stammen het operon Ctx, dat het CtxA en CtxB bevatten. De transmissie gebeurt door middel van horizontale overdracht, met integratie van het operon in het bacteriële genoom die dan over de mogelikheid beschikt om het cholera toxine te produceren wat de pathogeniteit bij bacteriën verleent. Dit cholera toxine is verantwoordelijk voor symptomen van diarree wat een gevaar met zich meebrengt. Als onderdeel van de activiteiten van het NRC, werd een real time PCR ontwikkeld om de virulente stammen van V. cholerae (verantwoordelijk voor cholera) te detecteren door doelgericht het Ctx operon (CtxA gen) op te sporen.
Amplificatie van de CtxA genen gebeurt door real time PCR.

Doel van de test

Detectie van het cholera toxine, de virulentiefactor van V. cholerae.

Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten.

Alle ontvangen Vibrio stammen en bevestigd als V. cholerae door het NRC en geïsoleerd uit klinische monsters.

Instructies voor monsters

Uitgaande van een cultuur van de V. cholerae stam van een verse en zuivere subcultuur op een nutrient agarmilieu en verzonden hetzij op agarplaat, hetzij diep en massaal geïnoculeerd in een nutrient agar buis, hetzij op een wisser in transportmedium na het afschrapen van een subcultuur.

Instructies voor het transport

 • De stam moet op het gepaste transport milieu (agarplaat, agarbuisje of wisser met transportmedium) verstuurd en correct geëtiketteerd worden.
 • Vervoer in een triple verpakking:
  • agarplaten en buizen hermetisch goed gesloten;
  • verpakking met adsorberend materiaal in een secundaire verpakking (transportkoffer in blisterverpakking, containers, etc.;
  • het geheel in een beschermende (gewatteerde) envelop of een doos.
 • Zo snel mogelijk bij kamertemperatuur, binnen 72 uur na voorbereiding.
 • Etikettering en vervoersvoorwaarden in overeenstemming met de voorschriften betreffende de besmettelijke agentia.
 • Voor elke stam moet het aanvraagformulier (downloaden op de NRC website van het WIV-ISP) zo volledig mogelijk ingevuld worden en samen met de stam verstuurd.

Onaanvaardbare aanvragen

De volgende criteria worden gebruikt om het monster niet te aanvaarden voor analyse:
 • niet-geïdentificeerd monster
 • aanvraagformulier onvolledig ingevuld,
 • voor de hand liggende voorwaarden voor opslag- en vervoer niet toegepast
 • identificatie van V.cholerae niet bevestigd.

Turn around time (en de frequentie van analyse)

 • Frequentie van analyse: bij aanvraag.
 • Tijd voor detectie: 48 uur.
 • Dagen van analyse: elke werkdag van maandag tot vrijdag.

Rapportering van testresultaten

 • Hoe: rapportering via telefoon (1), papier per post (2) of elektronisch (3).
 • Wanneer: indien (zelfs gedeeltelijke) relevante resultaten van analyses bekend (telefoon, e-mail: 1 of 3), als alle resultaten van analyses bekend zijn (geschreven rapport 2 of 3)
 • Samenvatting van alle resultaten beschikbaar in het jaarverslag
 
 

Accreditatie

Is the analysis accredited?

Materials and methods

Material(s): 
Method reference: 
-

Turnaround time and time slots

Turnaround time: 
2 days

Request forms

Analysis categories

Medical

QR code

QR code for this page URL