Sub-typering Influenza A door qPCR

Last updated on 7-2-2024 by Amber Van Laer

Beschrijving van de test

RT-qPCR voor subtypering HA & NA influenza A.

Doel van de test 

Subtypering H1, H2, H3, H5, H7, H9, … & N1, N2, N9, … van Influenza A.

Criteria voor het uitvoeren van deze test in het kader van de referentie activiteiten

Enkel uitgevoerd op stalen positief voor influenza A binnen het volgende kader:

 • ​Ernstige acute ademhalingsinfectie (SARI) met ARDS, ECMO of overlijden
 • Griepsyndroom na inenting tegen griep (mogelijk geval van “vaccine failure”)
 • Verdenking van antivirale resistentie
 • Griepsyndroom na terugkeer uit het buitenland 
 • Surveillance

Instructies voor stalen

Type stalen : 

 • nasofaryngeale swab, 
 • bronchiaal aspiraat, 
 • bronchoalveolair lavage vocht.

In steriel buisje met VTM (virus transport medium).

Minimale hoeveelheid: 500 µl.

Bewaring:

Maximaal gedurende 24h bij 2°C-8°C

Bij bewaring van meer dan 24h, stockage bij -20°C of -70°C. 

Instructies voor het transport

Stalen bewaard bij 2°C-8°C kunnen op kamertemperatuur worden verzonden.

Stalen bewaard bij -20°C of -70°C moeten op droogijs worden verzonden.

De transporttijd moet zo kort mogelijk zijn (transport vermijden tijdens het weekend en op feestdagen). 

Verzending in een hermetisch afgesloten recipiënt in 3-voudige verpakking. 

Onaanvaardbare aanvragen

De analyse zal niet worden uitgevoerd in het geval van:

 • Ontoereikend of ongepast staal
 • Onjuiste opslag of transport
 • Niet ingevuld aanvraagformulier
 • Aanvraag die niet voldoet aan de criteria

Stalen worden maximaal 1 jaar bewaard voor heranalyse, mits voldoende staal beschikbaar.

Rapportering van testresultaten

Het rapport wordt via LIMS per email, fax of post verzonden. ​​

 

Pathogen info

Pathogen(s): 
Influenza virus

Accreditatie

Is the analysis accredited?

Materials and methods

Method reference: 
SOP 13/3/29/F en SOP 13/3/30/F

Turnaround time and time slots

Turnaround time: 
15 days

Request forms

Service in charge of the analysis

Contact email

Analysis categories

Medical

QR code

QR code for this page URL