Zika virus PCR

Last updated on 15-3-2023 by Charlien Hupko

Beschrijving van de test

Real-time RT-PCR voor de detectie van het zikavirus (ZIKV) en real-time RT-PCR voor de detectie van flavivirussen, gevolgd door sequenering.

Doel van de test

Diagnose in de acute fase van de ziekte (tot 5 dagen na het begin van de ziekte voor serum, tot 14 dagen voor urine).

Criteria voor het uitvoeren van deze test

Klinisch vermoeden van een recente besmetting.
Het interval tussen het begin van de symptomen en staalafname moet worden vermeld op het aanvraagformulier.
Klinische en epidemiologische informatie moet worden verstrekt op het aanvraagformulier.

Instructies voor het staal

Serum/plasma, cerebrospinaal vocht (CSV), urine
  • Minimumhoeveelheid serum/plasma: 1 ml
  • Minimumhoeveelheid CSV: 350 µl
  • Minimumhoeveelheid urine: ≥ 5 ml
Voor stabiele RNA-concentraties moet het serum bij voorkeur onmiddellijk na de bloedafname van de cellen gescheiden worden. Indien dit niet mogelijk is, kan het bloedstaal maximum 6 uur bewaard worden op 4°C.
Serum/lumbaal vocht bewaren op 4°C tot transport.
Voor stabiele RNA-concentraties moet urine onmiddellijk bewaard worden bij 4°C. Indien transport niet binnen 24u kan gebeuren, moet urine bij -20°C bewaard en verzonden worden. Urine in Cobas® buffer (Roche Diagnostics P/N 06466281190) kan op 15-30°C bewaard en getransporteerd worden.
Herhaaldelijk invriezen en ontdooien van het staal moet vermeden worden.

Instructies voor het transport

Stalen opgeslagen bij 4°C kunnen bij kamertemperatuur worden verzonden.
Stalen opgeslagen bij -20°C moeten op droog ijs worden verzonden.
Transittijd moet zo kort mogelijk worden gehouden (Vermijd vervoer tijdens het weekend of feestdagen).

Onaanvaardbare aanvraag

De analyse zal niet worden uitgevoerd in geval van:
  • Staalafname buiten de acute fase van de ziekte (of datum start symptomen niet meegedeeld)
  • Ongeschikt of onvoldoende staal
  • Onjuist transport of bewaring
  • Aanvraagformulier niet volledig ingevuld

Turn around time (en de frequentie van analyse)

Gemiddeld: 4 dagen.
Neem contact op met het laboratorium indien dringende diagnose nodig is

Rapportering van testresultaten

Het rapport wordt per fax/post verzonden.
 

Accreditatie

Is the analysis accredited?

Materials and methods

Material(s): 
Method reference: 
PCR

Turnaround time and time slots

Turnaround time: 
4 days

Request forms

Analysis categories

Medical

QR code

QR code for this page URL