De risicobeoordeling van GGO's en pathogenen in België: het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid geeft een overzicht van 20 jaar expertise binnen het domein

Last updated on 22-8-2019 by Anonymous (niet gecontroleerd)

Public Access

Published

Non-peer reviewed scientific publication

SCIENSANO

Samenvatting:

Dit boek beschrijft, door enkele historische herinneringen en aan de hand van cijfers en feiten,de 20-jarige geschiedenis van bioveiligheid in België in haar evolutieve context. Het benadrukt de voorkeurspositiedie de SBB in het Belgische landschap van de bioveiligheid inneemt en beschrijft hoe de dienst van eenéénpersoonsorganisatie in 1990 tot een bloeiende afdeling met 11 wetenschappers is uitgegroeid. Het toont deonmisbare en erkende rol van de SBB als partner op Europees en internationaal vlak en overloopt de voornaamstecommunicatie- en informatieacties waaraan de SBB een bijdrage leve…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL