Kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuishygiëne in acute ziekenhuizen: eindrapport haalbaarheidsstudie

Last updated on 15-12-2021 by Wesley Van Dessel

Samenvatting:

Het Koninklijk Besluit van 19 juni 2007 betreffende het toezicht op ziekenhuishygiëne bepaalt dat ziekenhuizen verplicht zijn om de kwaliteitsindicatoren met betrekking tot het ziekenhuishygiënebeleid in de instelling in te zamelen. De in dit rapport voorgestelde studie had tot doel: 1) een conceptueel schema vast te stellen waarin de inzameling van kwaliteitsindicatoren past; 2) een lijst met indicatoren voor te stellen; en 3) een uitvoeringsmodel voor gegevensinzameling en -gebruik voor te stellen en te testen. Daartoe hebben we een overzicht gemaakt van de huidige internationale en …

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL