Surveillance van de mortaliteit in België, Vlaanderen, Wallonië en Brussel in de winter van 2017-2018

Last updated on 16-12-2019 by Natalia Bustos Sierra

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Nederlands

SCIENSANO

Samenvatting:

Het winterseizoen van 2017-2018 wordt gekenmerkt door een lange griepepidemie en ongunstige weers- en milieuomstandigheden (koudegolf en stijging van PM10 en PM2,5 in de lucht). Ondanks de aanwezigheid van die risicofactoren was de oversterfte gematigd in België met 70.215 vastgestelde sterfgevallen, terwijl er 67.122 sterfgevallen waren voorspeld door het Be-MOMO-model, ofwel 3.093 extra sterfgevallen (4,6 % oversterfte) in vergelijking met de verwachting op basis van de laatste vijf jaar.

QR code

QR code for this page URL