Voedselvergiftigingen in België - jaaroverzicht 2019

Last updated on 3-4-2020 by Sarah Denayer

Public Access

Published

Sci. report, recommendat°, guidance doc., directive, monograph

Nederlands

Samenvatting:

In 2019 werden in België 571 collectieve voedseltoxi-infecties geregistreerd door het NRL-VTI. Dit is het hoogste cijfer sinds de registraties in België (1999). In totaal werden minstens 2457 personen ziek en werden 28 personen gehospitaliseerd. Salmonella was het meest gerapporteerde agens als oorzaak van een uitbraak in 2019 en veroorzaakte minstens 216 zieken. Norovirus was het tweede meest geïdentificeerde agens als oorzaak van voedselinfecties en veroorzaakte daarbij minstens 41 zieken. Andere geïdentificeerde kiemen zijn Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes, Campylobacte…

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL