Werelddag van de zeldzame ziekten: rol van het WIV-ISP in het domein

Last updated on 23-8-2019 by Anonymous (niet gecontroleerd)

Popular-science publication (vulgarising publication)

SCIENSANO

Samenvatting:

De werelddag van de zeldzame ziekten vindt plaats op 29 februari (of in niet-schrikkeljaren in de buurt van deze datum) en heeft als doel om beleidsmakers en het publiek te sensibiliseren voor de problematiek van deze ziekten.

Associated health topics:

QR code

QR code for this page URL