Initiële controleprocedure | open oproepen

Last updated on 1-6-2022 by Simon Van den bergh

Sciensano controleert de kwaliteit van diagnostische reagentia die worden gebruikt in officiële dierziekteprogramma’s in opdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). In dit kader lanceren we regelmatig oproepen voor de initiële controle van commerciële diagnostische reagentia (zoals ELISA of PCR-kits) voor de detectie van specifieke antilichamen of antigenen. Diagnostische reagentia die de twee fasen van de certificatieprocedure hebben doorlopen, zijn toegestaan op de Belgische markt in het kader van officiële programma’s.

 

Gelieve in acht te nemen dat fabrikanten of distributeurs niet hoeven te wachten op zulke oproepen om validatie te verzoeken van een kit voor een pathogeen dat al deel uitmaakt van een officieel dierziekteprogramma. Voor deze kits mag te allen tijde een certificatieprocedure aangevraagd worden (zie „Deelnemen aan een eerste controleprocedure”).

Open oproepen

Initial Control Procedures since 2010

QR code

QR code for this page URL