Diergezondheid | kwaliteit van de laboratoria die deelnemen aan officiële programma's voor de controle van dierziekten

Om de strijd tegen dierziekten in België te standaardiseren en te coördineren, moeten laboratoria die deelnemen aan officiële programma's voor de controle van dierziekten aan hoge kwaliteitsnormen voldoen. In België is Sciensano verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de externe kwaliteitsevaluatie van laboratoria die deelnemen aan officiële programma's voor de controle van dierziekten.

Deze externe kwaliteitsevaluatie (EKE) is voornamelijk informatief en is bedoeld om de kwaliteit en homogeniteit van laboratoriumresultaten te beoordelen. De deelnemende laboratoria ontvangen een aantal stalen van Sciensano om ze te analyseren in hun laboratorium. Aan de hand van de EKE kunnen deelnemende laboratoria hun prestaties vergelijken met andere laboratoria of nauwkeurigheidsgerichte referentiesystemen. De EKE vervangt nooit het interne kwaliteitsevaluatie- en managementsysteem van het laboratorium. 

Sciensano is geaccrediteerd om deze ringtests te organiseren.
Katia Knapen voor meer informatie.

QR code

QR code for this page URL

Kwaliteit van de laboratoria die deelnemen aan officiële programma's voor de controle van dierziekten.

Kwaliteit van medische laboratoria die analyses uitvoeren op mycobacteriën

Kwaliteit van medische laboratoria voor klinische biologie en pathologische anatomie

Kwaliteit van laboratoria die schimmels identificeren uit de binnen- en buitenomgeving.

Goede laboratoriumpraktijken (GLP) compliance monitoring.