Klinische gezondheid | Kwaliteit van medische laboratoria voor klinische pathologie en pathologische anatomie

Medische laboratoria analyseren klinische stalen om informatie te verkrijgen over de gezondheid van een patiënt met het oog op de diagnose, behandeling en preventie van ziekten. De betrouwbaarheid van medische laboratoria is van het grootste belang voor de gezondheid en veiligheid van de patiënten, die op deze testdiensten aangewezen zijn. Alle medische laboratoria voor klinische biologie en pathologische anatomie, erkend door de Minister van Volksgezondheid, moeten aan wettelijke vereisten voldoen en zijn verplicht deel te nemen aan de externe kwaliteitsevaluaties. In België is Sciensano verantwoordelijk voor de praktische organisatie van de externe kwaliteitsevaluatie van medische laboratoria voor klinische biologie en pathologische anatomie.

Deze externe kwaliteitsevaluatie (EKE) is voornamelijk informatief en is bedoeld om de kwaliteit en homogeniteit van laboratoriumresultaten te beoordelen. De deelnemende laboratoria ontvangen een aantal controle stalen om ze te analyseren. Aan de hand van de EKE kunnen deelnemende laboratoria hun prestaties vergelijken met andere laboratoria of nauwkeurigheidsgerichte referentiesystemen. De EKE vervangt nooit het interne kwaliteitsevaluatie- en managementsysteem van het laboratorium.

Voor meer gedetailleerde info

Philippe Van de Walle voor meer informatie.

QR code

QR code for this page URL

Kwaliteit van de laboratoria die deelnemen aan officiële programma's voor de controle van dierziekten.

Kwaliteit van medische laboratoria die analyses uitvoeren op mycobacteriën

Kwaliteit van medische laboratoria voor klinische biologie en pathologische anatomie

Kwaliteit van laboratoria die schimmels identificeren uit de binnen- en buitenomgeving.

Goede laboratoriumpraktijken (GLP) compliance monitoring.