Gebruik van de gegevens van de Gezondheidsenquête 2018

Last updated on 5-11-2021 by Jonathan Buedts

Wil onder de voorwaarden opgesomd in het protocolakkoord gebruik maken van de gegevens van de GEZONDHEIDSENQUETE 2018 voor het hiernavolgend omschreven project (één aanvraag per project):


Projectverantwoordelijke:

(indien verschillend van coördinaten aanvrager)


QR code

QR code for this page URL