Advies van de Risk Assessment Group (RAG)

Sciensano coördineert de Risk Assessment Group (RAG), zoals voorzien is in het protocolakkoord voor het gezondheidsbeheer van crisissen voor de volksgezondheid. De RAG  analyseert het risico voor de volksgezondheid in België en stelt aanbevelingen op om de verdere verspreiding van het virus in België te beperken. Op basis van deze aanbevelingen neemt de Risk Management Group (RMG) de nodige maatregelen.
Hieronder vindt u alle RAG-adviezen (enkel beschikbaar in Engels):

Raadpleeg ook de richtlijnen voor zorgpersoneel

De richtlijnen kunnen mogelijk evolueren naargelang het voortschrijdend wetenschappelijk inzicht en de nationale en internationale situatie. De documenten worden indien nodig aangepast.

Sciensano volgt de epidemiologische situatie van het apenpokkenvirus op de voet. We beschrijven de evolutie van de epidemie en beoordelen de gevolgen hiervan op de gezondheid van de Belgische bevolking. Sciensano ondersteunt de gezondheidsautoriteiten bij het opstellen van de procedures voor zorgpersoneel. Daarnaast coördineert Sciensano de Risk Assessment Group (RAG), die het risico inschat en het effect van de maatregelen beoordeelt.

Contacten

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic

QR code

QR code for this page URL