Informatie voor zorgverleners

Professionele zorgverleners kunnen gevalsdefinities en procedures vinden op de Monkeypox-pagina van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu

Sciensano volgt de epidemiologische situatie van het apenpokkenvirus op de voet. We beschrijven de evolutie van de epidemie en beoordelen de gevolgen hiervan op de gezondheid van de Belgische bevolking.  Daarnaast coördineert Sciensano de Risk Assessment Group (RAG), die het risico inschat en het effect van de maatregelen beoordeelt. 

QR code

QR code for this page URL