Informatie voor zorgverleners

Sciensano coördineert, op vraag van de gezondheidsautoriteiten, de redactie van gevalsdefinities en procedures voor de huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria. Deze procedures beschrijven welke maatregelen iedereen moet nemen wanneer er een (mogelijk) geval is van apenpokken in België:

De richtlijnen kunnen mogelijk evolueren naargelang het voortschrijdend wetenschappelijk inzicht en de nationale en internationale situatie. De documenten worden indien nodig aangepast.

Sciensano volgt de epidemiologische situatie van het apenpokkenvirus op de voet. We beschrijven de evolutie van de epidemie en beoordelen de gevolgen hiervan op de gezondheid van de Belgische bevolking. Sciensano ondersteunt de gezondheidsautoriteiten bij het opstellen van de procedures voor zorgpersoneel. Daarnaast coördineert Sciensano de Risk Assessment Group (RAG), die het risico inschat en het effect van de maatregelen beoordeelt.

Contacten

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic

QR code

QR code for this page URL