Ayahuasca

Opgelet! De effecten van drugs variëren volgens de psychische toestand en de gezondheid van de persoon, de context waarin de drug wordt gebruikt en ook de hoeveelheid en de kwaliteit van de gebruikte drug.

Beschrijving

Ayahuasca is een term uit het Quechua die verwijst naar een plantenmengsel met lianen (Banisteriopsis caapi) uit het Amazonewoud. Het wordt gekauwd of gedronken als infusie. De indianen in het Amazonegebied gebruiken het middel tijdens initiatierites of religieuze plechtigheden. Het is geen partydrug.

De psychoactieve stof ayahuasca is:

 • illegaal
 • natuurlijk
 • hallucinogeen.

Beoogde effecten

 • Mystieke ervaring, visioenen, droomtoestand
 • Verstoorde waarneming (tijd en ruimte ), hallucinaties en stimulatie van de gewaarwordingen
 • Zintuiglijke verwarring, zoals synesthesie( 'horen van kleuren')
 • Toestand van psychische onthechting, depersonalisatie, het gevoel uit het lichaam te treden

Fysieke symptomen

 • Versneld hartritme, verhoogde bloeddruk en lichaamstemperatuur;
 • Verwijde pupillen
 • Voorbijgaande misselijkheid, braken, diarree

Acute risico's en risico's op lange termijn

De risico's die gepaard gaan met het gebruik van ayahuasca zijn moeilijk vast te stellen omdat de samenstelling van het plantenmengsel sterk kan varieren. De waargenomen risico's zijn:

 • psychische stoornissen, delier, angst, paranoia
 • psychotische toestand (vooral bij personen die psychische stoornissen hebben, psychisch kwetsbaar zijn of antidepressiva nemen).

 

Sciensano verzamelt en analyseert gegevens over het drugsgebruik, de markt, de gevolgen voor de gezondheid, de verzoeken tot behandeling en het drugsbeleid in België.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

There are currently no scientific publication associated to this health topic

Andere publicaties

There are currently no publications associated to this health topic

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic