Sciensano & Botulisme

Last updated on 5-9-2019 by Daisy Tysmans

Sciensano is het Nationaal Referentiecentrum (NRC) en het Nationaal Referentielaboratorium (NRL) voor botulisme. Dat betekent dat het laboratorium instaat voor de diagnose van botulisme bij mens en dier evenals voor de detectie van C. botulinum in levensmiddelen en dierenvoeders.

Het NRC is het enige laboratorium in België dat de diagnose van botulisme bij mens en dier stelt in het laboratorium.

Biologische diagnose

het NRC C. botulinum voert de analyses van menselijke monsters onder ISO15189-accreditatie uit. De diagnose van botulisme in het laboratorium gebeurt door de in vivo referentiemethode en de moleculaire (q)PCR-methode. Wij werken samen met de klinische laboratoria en verschillende universiteiten.

Het NRC staat tevens in voor de surveillance van botulisme bij de mens.

Op het vlak van dierengezondheid werken wij voornamelijk samen met de agentschappen voor dierengezondheidszorg Arsia en DGZ maar ook met privédierenartsen. De monsters ontvangen in het kader van dierlijke infecties kunnen divers zijn (organen van kadavers, bloed, stoelgang, dierenvoeder). 

Surveillance

Sciensano verzekert ook de epidemiologische opvolging van de ziekten die verband houden met voedselconsumptie, in België en in de gewesten. Deze epidemiologische surveillance stoelt onder meer op de gegevens die systematisch worden verstrekt door het NRC voor botulisme over de biologische diagnose voor deze aandoening bij de mens. Deze informatie maakt het mogelijk om trends te volgen in verband met de evolutie van de ziekte in België en in de gewesten.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Peergereviewde publicaties

There are currently no scientific publication associated to this health topic

Andere publicaties

There are currently no publications associated to this health topic

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic

In de media

There are currently no media associated to this health topic