Sciensano & Broosheid

Last updated on 14-3-2019 by Daisy Tysmans

Sciensano voert regelmatig gezondheidsenquêtes uit. In de enquête van 2018 hebben we voor het eerst de prevalentie van broosheid in de Belgische bevolking van 50 jaar en ouder gemeten. Het instrument om broosheid te meten is hetzelfde als wat gebruikt wordt door de Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe  (SHARE).

Sciensano is ook betrokken bij een gezamenlijke actie (Joint Action) van de EU om een succesvolle preventie van broosheid bij ouderen uit te werken. Deze actie bevordert de samenwerking tussen internationale partners voor een betere aanpak van preventie en aanpak van broosheid, en werkt samen met de politieke wereld om passende strategieën voor het gezondheidsbeleid uit te werken. De toegevoegde waarde van deze actie ligt in de bundeling van de krachten op EU-niveau: dit omvat het samenbrengen van kennis over de risicofactoren, het verbeteren van de definities van kwetsbare groepen, het bevorderen van empirisch onderbouwde interventies en het uitwisselen van goede praktijken om broosheid eerder in een klinische omgeving of in de algemene bevolking aan te pakken en interventies af te stemmen op de individuele behoeften.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp