Cannabis

Opgelet! De effecten van drugs variëren volgens de psychische toestand en de gezondheid van de persoon, de context waarin de drug wordt gebruikt en ook de hoeveelheid en de kwaliteit van de gebruikte drug.

Beschrijving

De cannabisplant levert zowel bladeren ('marihuana') als hars ('hasjiesj', 'hasj', 'shit') op, die allebei meestal worden vermengd met tabak om dan te roken. Soms wordt de drug ook gegeten in de vorm van gebak ('spacecake'), chocolade, snoepjes, of verwerkt tot een drank. In bepaalde landen zijn de therapeutische voordelen erkend.

Deze psychoactieve stof is:

 • illegaal
 • natuurlijk
 • (licht) hallucinogeen.

Beoogde effecten

 • Euforie, hilariteit, een goed gevoel, grotere socialiteit
 • Een ontspannen gevoel, slaperigheid, dagdromen
 • Verstoorde waarneming (ruimte en tijd), stimulatie van de gewaarwordingen

Fysieke symptomen

 • Versneld hartritme en grotere eetlust
 • Gaat pijn en krampen tegen
 • Droge mond, rode ogen, braken

Acute risico's

 • Beven, vertraagde reflexen
 • Geheugenverlies
 • Daling van de bloeddruk die een flauwte kan veroorzaken
 • Hallucinogeen effect bij hoge doses
 • Paranoia, angst, paniek, depressie, psychose, 'bad trip' (zelden)

Risico's op lange termijn

De risico's nemen toe bij personen die al lijden aan psychiatrische stoornissen of er een genetische voorbestemdheid voor hebben, meer bepaald psychoses of zelfs schizofrenie. De risico's op lange termijn zijn:

 • psychische afhankelijkheid: slapeloosheid, angst, opgewondenheid
 • concentratie- en leerstoornissen
 • amotivatiesyndroom (verlies aan motivatie, apathie, depressie, gevoelsmatige onverschilligheid)
 • risico's die gepaard gaan met roken, irritatie van de luchtwegen, longkanker
 • eventueel aantasting van het immuunsysteem en van de zaadcellen
 • psychoses, schizofrenie.

Sciensano verzamelt en analyseert gegevens over het drugsgebruik, de markt, de gevolgen voor de gezondheid, de verzoeken tot behandeling en het drugsbeleid in België.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Andere publicaties

There are currently no publications associated to this health topic

Projects

There are currently no projects associated to this health topic

Evenementen

There are currently no events associated to this health topic

Andere informatiebronnen

There are currently no external links associated to this health topic