Behandeling

Type 2-diabetes is veruit de frequentste vorm van diabetes. Je kan type 2-diabetes voorkomen of tegengaan met een gezonde levensstijl (gezonde voeding, lichaamsbeweging en zorgen voor een correct gewicht). Type 1-diabetes kan je echter niet voorkomen.

Dagelijkse follow-up 

Bij de behandeling van diabetes moet je dagelijks het evenwicht tussen het suikergehalte in het bloed (glucose) en insuline controleren. Enkel de diabetespatiënt zelf en/of zijn naaste omgeving kan daarop toezien.

Diabetespatiënten moeten hun levensstijl volledig veranderen:

Om complicaties te voorkomen, moeten diabetespatiënten ook regelmatig medische onderzoeken laten uitvoeren:

 • controle van de bloeddruk
 • inspectie en verzorging van de voeten
 • retinopathie opsporen (een retinopathie kan een daling van het gezichtsvermogen veroorzaken)
 • de vetten in het bloed controleren (lipiden, cholesterol)
 • letten op de eerste tekenen van nierlijden als gevolg van diabetes.

Welke behandeling voor welke diabetes?

De behandeling hangt af van het type en het stadium van de diabetes:

 

Stadium

Behandeling

Structuur van de zorg in België

 

Type 2-diabetes 

vroeg

orale antidiabetica

Diabetespaspoort

Pretraject

gemiddeld

insuline-injectie 1x/d

Zorgtraject

Type 1-diabetes

gevorderd

 • insuline-injectie 2x/d of meer
 • insulinepomp

Conventie voor zelfregulatie van de diabetes

De behandeling van type 2-diabetes stoelt vooral op een aanpak van het overgewicht: slechte eetgewoontes corrigeren en regelmatig lichaamsbeweging nemen.

Die niet-farmacologische maatregelen kunnen worden aangevuld met orale antidiabetica. Die verminderen de resistentie van de cellen tegen insuline of verhogen de insulineproductie in de pancreas.

In een gevorderd stadium zal de arts soms verplicht zijn om insuline-injecties voor te schrijven om de glycemie zo goed mogelijk op peil te houden.

Patiënten met type 1-diabetes hebben dagelijkse insuline-injecties of een insulinepomp nodig om te overleven. Ze worden opgenomen in de conventie voor zelfregulatie van diabetes.

Ook bij type 1-diabetespatiënten verdienen een gezonde levensstijl, evenwichtige voeding en lichaamsbeweging aanbeveling.

Het diabetespaspoort

Een diabetespaspoort geeft patiënten met diabetes toegang tot een diëtist en een podoloog. Die consultaties worden dan grotendeels door de ziekteverzekering terugbetaald. 

Het paspoort is een “geheugensteuntje” dat de patiënt volgt bij al zijn raadplegingen. Op het paspoort staan de volgende gegevens:

 • de gegevens van de artsen die de patiënt verzorgen
 • medische informatie (resultaten van analyses, uitgevoerde onderzoeken)
 • de therapeutische doelstellingen
 • wat de omgeving moet doen in geval van hypoglycemie.

Vraag informatie aan uw huisarts of ziekenfonds.

Het Riziv heeft beslist om een “pretraject” te ontwikkelen voor patiënten met type 2-diabetes. Dat model geldt vanaf de diagnose tot het zorgtraject type 2-diabetes of de diabetesconventie.

Zorgtraject

Een zorgtraject is een contract dat wordt getekend tussen een patiënt met een chronische ziekte, zijn huisarts en een specialist. Het zorgtraject beschrijft de doelstellingen van de behandeling en de verbintenissen van de verschillende partijen.
Het contract bindt de drie partijen voor 4 jaar en voorziet in een nauwe samenwerking tussen die 3 actoren, teneinde de aanpak, de behandeling en de follow-up van de patiënt te coördineren op grond van zijn specifieke situatie. 

Momenteel bestaan er alleen zorgtrajecten voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie of type 2-diabetes. Vanaf een bepaald ziektestadium hebben die patiënten recht op een zorgtraject.

De conventie voor zelfregulatie van diabetes

Als u 2 insuline-injecties per dag of meer krijgt en als u niet in een zorgtraject zit, hebt u recht op educatie en een multidisciplinaire aanpak in een “geconventioneerde” ziekenhuisdienst voor diabetes.


 

Sciensano meet de prevalentie van diabetes in de bevolking en volgt de kwaliteit van de zorg die diabetespatiënten krijgen. De bedoeling daarvan is de zorg te verbeteren.

QR code

QR code for this page URL