Sciensano & Ebola

Last updated on 22-2-2023 by Charlien Hupko

Sciensano monitort virale hemorragische koorts in België en staat in voor de wetenschappelijke ondersteuning van de autoriteiten.

Surveillance van virale hemorragische koorts

De dienst “Epidemiologie van infectieziekten” werkt mee aan de surveillance van virale hemorragische koorts in België en staat in voor de wetenschappelijke ondersteuning van de autoriteiten. De dienst coördineert ook de “Risk Assessment Group” (RAG).

Risk Assessment Group

De RAG analyseert het risico voor de volksgezondheid in België en stelt indien nodig aanbevelingen op om de verdere verspreiding van een virus in België te beperken. Op basis van deze aanbevelingen neemt de Risk Management Group (RMG) de nodige maatregelen.

België krijgt hierbij de steun van de Europese Commissie, die tools voor de preventie en de controle van infecties ter beschikking van de lidstaten stelt. De Commissie stelt meer bepaald risicoanalysen op, formuleert aanbevelingen en faciliteert snelle communicatie tussen de lidstaten. Op Europees niveau bestaat er ook een netwerk van gespecialiseerde laboratoria voor opduikende virale ziekten om de lidstaten te helpen bij de diagnose, surveillance en interventie in geval van gegroepeerde gevallen.

QR code

QR code for this page URL

Contacten

Wetenschappelijke rapporten

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Peergereviewde publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere publicaties

Er zijn momenteel geen wetenschappelijke publicaties gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Projects

Er zijn momenteel geen projecten gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Evenementen

Er zijn momenteel geen evenementen gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp

Andere informatiebronnen

Er zijn momenteel geen externe links gekoppeld aan dit gezondheidsthema

In de media

Er zijn momenteel geen media gekoppeld aan dit gezondheidsonderwerp