Diagnose

De alomtegenwoordigheid van elektrische toestellen in ons dagelijks leven vormt een bron van ongerustheid. Tot de dag van vandaag is er nog geen enkele wetenschappelijke studie verschenen die aantoont dat niet-ioniserende elektromagnetische velden schadelijk zijn. Er zijn een paar studies die statistische correlaties hebben ontdekt, maar het is niet bewezen dat er een oorzakelijk verband is. Bij twijfel moet het voorzorgsbeginsel worden toegepast. 

Meting van elektromagnetische velden

Het is mogelijk om tests uit te voeren om de straling van gsm-antennes te meten: 

De beheerder van het transmissienet voor elektriciteit Elia kan metingen uitvoeren in de nabijheid van een van zijn hoogspanningsleidingen, op basis van elementen die zo’n test verantwoorden.

Meer nuttige adressen vindt u in de brochure 'Elektromagnetische velden en gezondheid: uw wegwijzer in het elektromagnetische landschap'.

Sciensano is lid van de Hoge Gezondheidsraad en geeft advies over de risico’s verbonden met mobiele communicatie en andere types van niet-ioniserende stralen, in het bijzonder over radiofrequenties.

QR code

QR code for this page URL