Oorzaken

Er bestaat een vaccin tegen hepatitis A en hepatitis B maar niet tegen hepatitis C. Bij sommige risicopersonen wordt de screening van HBV en HCV aanbevolen.

Wat veroorzaakt hepatitis?

Hepatitis kan worden veroorzaakt door:

  • virussen (HAV, HBV, HCV, HDV, HEV)
  • voor de lever giftige stoffen (alcohol, geneesmiddelen, scheikundige producten, enz.) 
  • een nog niet verklaarde auto-immuunziekte.

Hoe worden de verschillende hepatitisvirussen overgedragen?

Hepatitis A  

Hepatitis A en E komen vooral voor in landen met slechte hygiënische omstandigheden. 

Hepatitis B  

Hepatitis B komt in de hele wereld het meest voor. Het is ook zeer besmettelijk: HBV is 50 tot 100 keer besmettelijker dan HIV (WGO)

Hepatitis C 

Hepatitis D
Alleen personen die met HBV zijn geïnfecteerd kunnen hepatitis D oplopen. Co-infectie met HDV en HBV kan de ziekte verergeren maar vaccins tegen hepatitis B beschermen tegen infectie door HDV.

Hepatitis E

  • De consumptie van voedsel of water dat besmet is met uitwerpselen (genotype 1)
  • Via besmet bloed (transfusie van besmette bloedproducten)
  • De consumptie van producten op basis van rauw varkensvlees (genotype 3)


In samenwerking met het Laboratoire Clinique de Saint-Luc - UCL Brussel huisvest Sciensano het Nationaal referentiecentrum voor hepatitis B, C, D en E, dat de virusstammen van hepatitis analyseert. Sciensano verzekert ook de epidemiologische surveillance van virale vormen van hepatitis in België en controleert de kwaliteit van de vaccins.

QR code

QR code for this page URL