Behandeling

Het gebruik van illegale drugs houdt tal van korteen langetermijnrisico's in. Breng uw gezondheid niet in gevaar: gebruik geen drugs! Als u toch illegale drugs gebruiken zou, zorgt u er best voor dat er iemand in de buurt is die de hulpdiensten kan verwittigen mocht u onwel worden.

Opgelet! Bel in een noodgeval 112 of ga naar de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Optreden bij een overdosis

De overdosis, ook acute intoxicatie genoemd, treedt op als de hoeveelheid, de kwaliteit en/of de combinatie van de gebruikte drugs leiden tot bewustzijnsverlies, ademstilstand en soms de dood. 

 • Welke drugs kunnen een overdosis veroorzaken?

De meeste drugs kunnen een overdosis veroorzaken. De hoeveelheid die tot overdosering leidt is voor elke drug en elke persoon anders. De intoxicatie kan ook verschillen in ernst. Bij gebruik van morfine en van heroïne bestaat er een groter risico op een overdosis.

 • Wat zijn de symptomen van een overdosis?
  • Bewustzijnsdaling, bewustzijnsverlies
  • Coma, waarbij de persoon rustig, slap of net onrustig kan zijn
  • Problemen met de bewegingscoördinatie, verstoord evenwicht of ongecontroleerde bewegingen
  • Braken
  • Vertraagde ademhaling
  • Miose (vernauwde pupillen) of net mydriase (verwijde pupillen)
  • Vertraagd, versneld of verstoord hartritme
  • Complete ademhalingsstilstand
  • Hartstilstand
  • Definitieve hersendood
 • Wat moet ik doen als ik getuige ben van een overdosis?
  • Als de persoon bij bewustzijn is: breng hem naar een koele, rustige, luchtige ruimte en trek knellende kleding uit; bel 112 bij ademnood of sufheid.
  • Als de persoon niet bij bewustzijn is: bel 112 en beschrijf zijn fysieke toestand (Is hij bij bewustzijn of niet? Ademt hij of niet? Klopt zijn hart of niet?) en geef het precieze adres door (straat, nummer, verdieping).
  • Terwijl u op de hulpdiensten wacht, moet u de persoon in stabiele zijligging brengen en knellende kleding uittrekken.
  • Controleer regelmatig de ademhaling.
  • Pas bij ademstilstand kunstmatige ademhaling toe.
  • Vermeldt welke producten en hoeveel de persoon gebruikt heeft van zodra het medische team ter plaatse is.
 • Wat houdt de behandeling van een overdosis in?

Bij een overdosis is altijd een dringende opname in het ziekenhuis nodig. De persoon blijft in observatie tot de drugs helemaal zijn uitgewerkt. De behandeling hangt af van de gebruikte drug. Bepaalde farmacologische stoffen kunnen dienen als tegengif, om de werking van de drugs te neutraliseren.

Proces van afkicken en ontwennen

Voor personen die er niet in slagen hun drugsgebruik onder controle te krijgen, bestaat er een groot aanbod aan zorg- en hulpcentra. Dergelijke centra willen vooral de levenskwaliteit (fysieke en psychische gezondheid, welzijn) verbeteren, met respect voor de autonomie van de patiënt.

De meeste algemene ziekenhuizen en bepaalde psychiatrische ziekenhuizen bieden ook behandelingen en ontwenningskuren aan.


Sciensano verzamelt en analyseert gegevens over het drugsgebruik, de markt, de gevolgen voor de gezondheid, de verzoeken tot behandeling en het drugsbeleid in België.

 

QR code

QR code for this page URL