Diagnose

Het gebruik van illegale drugs houdt tal van korte- en langetermijnrisico's in. Breng uw gezondheid niet in gevaar: gebruik geen drugs! Als u toch illegale drugs gebruiken zou, zorgt u er best voor dat er iemand in de buurt is die de hulpdiensten kan verwittigen mocht u onwel worden.

Testen op illegale drugs

Verschillende testen maken het mogelijk illegale drugs in het bloed, de urine of het speeksel op te sporen.

Er bestaan twee testmethodes:

  • kwalitatief (speeksel, adem)
  • kwantitatief (bloed, urine).

Soms is een drugstest verplicht, de staalafname kan verschillen:

  • bij een wegcontrole
  • bij een bedrijfscontrole
  • bij een dopingcontrole bij sporters
  • bij een verkeersongeval
  • in scholen. 

Hoe meer en hoe langer een drug wordt gebruikt, hoe beter opspoorbaar hij is. Drugs zijn langer terug te vinden in de urine dan in het bloed.

Kwalitatieve testen

De kwalitatieve testmethodes gebruiken een chemisch reagens, die een kleurreactie uitlokt, om te controleren of het onderzochte staal al dan niet drugssporen bevat:
in het speeksel en de adem (enkel voor alcohol) wijst een positieve test meestal op recent gebruik. 

Met een haartest is het mogelijk langetermijngebruik op te sporen (methode voorbehouden voor controle in specifieke situaties zoals dopingcontroles bij sporters of gerechtelijke geneeskunde). 

De kwalitatieve speekseltests kunnen enkel de voornaamste drugs en drugsfamilies opsporen: 

Andere drugs, zoals GHB en hallucinogene drugs (Lsd, hallucinogene paddenstoelen), zijn niet makkelijk opspoorbaar via kwalitatieve speekseltests. 

De meeste NPS zijn enkel opspoorbaar via specifieke laboratoriumanalyses.

Kwantitatieve testen

Zogenaamde kwantitatieve methodes meten de precieze hoeveelheid drugs in het onderzochte bloed-, urine- of haarstaal. Een positieve test kan zowel op recent als op oud gebruik wijzen.

Dit zijn bijzonder nauwkeurige methodes die enkel gekwalificeerde analyselaboratoria kunnen uitvoeren. Met kwantitatieve methodes is het mogelijk alle gekende drugs op te sporen.

Detectietijd

De detectietijd geeft bij benadering de periode aan waarbinnen een drug opspoorbaar is, meer bepaald afhankelijk van het soort onderzocht staal (bloed, urine, speeksel, enz.). 

Deze tabel beschrijft de detectietijd voor de voornaamste drugs.

Stoffen Urine Bloed Speeksel Haar

Amphetamines

Ecstasy (MDMA)

 

Metamfetamine

1 tot 3 dagen

12 uur

 

 

24 uur

10 min tot 3 dagen Tot 90 dagen
Cannabis

1 tot 5 dagen (occasioneel gebruik: 4x/week)

30 tot 70 dagen (1x/dag)
72 uur 14 uur Tot 90 dagen
Cocaïne, crack (Benzoylecgonine)

1 to 4 days (occasioneel gebruik: 4x/week)

Tot 8 dagen  (1x/dag)
5 uur 24-72 uur Tot 90 dagen
Heroïne 1 tot 5 dagen 6 uur 1 uur tot 3 dagen Tot 90 dagen
GHB 12 uur 5 uur / Tot 90 dagen
Lsd 2 tot 24 uur 3 uur / Tot 90 dagen

 

Beperkingen van de testen

Het resultaat van de drugstest kan soms onjuist zijn:

  • fout-negatief: het testresultaat is negatief, hoewel de persoon drugs heeft gebruikt
  • fout-positief: het testresultaat is positief, hoewel de persoon geen drugs heeft gebruikt.

De 'fout-positieve resultaten' kunnen te wijten zijn aan gebruik van bepaalde geneesmiddelen in het staal die als drugs worden herkend, of aan blootstelling aan cannabisrook bijvoorbeeld. 

Sciensano verzamelt en analyseert gegevens over het drugsgebruik, de markt, de gevolgen voor de gezondheid, de verzoeken tot behandeling en het drugsbeleid in België.

 

QR code

QR code for this page URL