Oorzaken

Het gebruik van illegale drugs houdt tal van korteen langetermijnrisico's in. Breng uw gezondheid niet in gevaar: gebruik geen drugs! Als u toch illegale drugs gebruiken zou, zorgt u er best voor dat er iemand in de buurt is die de hulpdiensten kan verwittigen mocht u onwel worden.

Waarom gebruikt iemand drugs?

Drugsgebruik kan verschillende, moeilijk te achterhalen oorzaken hebben zoals:

  • gewoon voor het plezier of uit nieuwsgierigheid
  • en/of om een slecht gevoel te bestrijden
  • en/of onder groepsdruk
  • en/of door de beschikbaarheid van de drugs, het bestaan van een markt.

Sommige mensen zullen sneller naar drugs grijpen omdat ze daar genetisch toe geneigd zijn.

Voor het plezier en uit nieuwsgierigheid naar nieuwe ervaringen

Vooral jongeren voelen zich aangetrokken tot nieuwe ervaringen: ze zijn voornamelijk op zoek naar plezier en willen de grenzen van hun lichaam aftasten. 

Om een slecht gevoel te bestrijden

Psychisch, sociaal, professioneel of fysiek onbehagen is tegelijk een risico en een oorzaak van drugsgebruik.

  • Psychisch onbehagen: kan optreden in om het even welke levensfase, maar drugsgebruik is een symptoom dat heel typisch is als adolescenten en jongvolwassenen zich onbehaaglijk voelen. Ze laten zich soms verleiden tot drugsgebruik omdat ze niet goed in hun vel zitten, zich onbegrepen, eenzaam, uitgesloten of droevig voelen, het moeilijk hebben op school of hun verantwoordelijkheden willen ontlopen.
  • Sociaal onbehagen: armoede, een precaire situatie en gezinsproblemen kunnen leiden tot een algemene context van instabiliteit en verlies aan houvast. De persoon vindt geen werk, kan zijn facturen niet betalen, krijgt geen steun meer van zijn familie omdat die uiteengevallen is door een scheiding, huishoudelijk geweld of financiële problemen. Iemand die zich uitgesloten voelt door de maatschappij of in de steek gelaten door zijn familie, kan die leegte willen opvullen door drugsgebruik. Hij is ook kwetsbaar en beïnvloedbaar, en mensen met slechte bedoelingen kunnen hem manipuleren.
  • Professioneel onbehagen: in tal van recente verklaringen komt een grote druk op het werk naar voren. De opgelegde productiviteit en rentabiliteit kunnen bepaalde mensen aanzetten tot het gebruik van stimulerende drugs om de professionele doelen te halen.
  • Fysiek onbehagen: chronische pijn, spasmes als gevolg van multipele sclerose en misselijkheid of gebrek aan eetlust als gevolg van kanker of aids kunnen bepaalde mensen aanzetten tot drugsgebruik. Er is een discussie gaande over het erkennen van medicatie op basis van THC, meer bepaald in de vorm van een spray (Sativex).

Groepsdruk

Onder groepsdruk kan drugs eveneens geïnitieerd worden, gewoon uit imitatiedrang.

Beschikbaarheid van de drugs

De beschikbaarheid op de markt kan drugsgebruik in de hand werken. In België is dat zeker het geval voor cannabis en synthetische drugs (amfetamines, ecstasy).

Sciensano verzamelt en analyseert gegevens over het drugsgebruik, de markt, de gevolgen voor de gezondheid, de verzoeken tot behandeling en het drugsbeleid in België.

 

QR code

QR code for this page URL