Risicogroepen

Het gebruik van illegale drugs houdt tal van korteen langetermijnrisico's in. Breng uw gezondheid niet in gevaar: gebruik geen drugs! Als u toch illegale drugs gebruiken zou, zorgt u er best voor dat er iemand in de buurt is die de hulpdiensten kan verwittigen mocht u onwel worden.

Risicogroepen

Verschillende redenen kunnen iemand ertoe aanzetten om drugs te gebruiken: het plezier van occasioneel, recreatief gebruik of als reactie op een dieper liggend onbehagen.

Er zijn bepaalde risicogroepen geïdentificeerd, ofwel omdat ze vaker te maken krijgen met een zeker onbehagen, ofwel omdat ze lijden aan psychische stoornissen, ofwel omdat ze risicogedrag vertonen:

  • jongeren (14 tot 35 jaar)
  • feestgangers (die naar discotheken, free party's, festivals, enz.)
  • personen met psychiatrische en psychische stoornissen (depressie, bipolaire stoornis, schizofrenie, aandachtstekortstoornis, hyperactiviteit)
  • personen die genetisch belast zijn
  • personen die zich in een precaire of onstabiele situatie bevinden.

Sciensano verzamelt en analyseert gegevens over het drugsgebruik, de markt, de gevolgen voor de gezondheid, de verzoeken tot behandeling en het drugsbeleid in België.

 

QR code

QR code for this page URL