Symptomen

Het gebruik van illegale drugs houdt tal van korte- en langetermijnrisico's in. Breng uw gezondheid niet in gevaar: gebruik geen drugs! Als u toch illegale drugs zou gebruiken, zorgt u er best voor dat er iemand in de buurt is die de hulpdiensten kan verwittigen mocht u onwel worden.

Hoe werken drugs?

Drugs werken in op het centrale zenuwstelsel (de hersenen) en hun werking wordt bepaald door hun invloed op de vrijgave van neurotransmitters, zoals dopamine, serotonine en noradrenaline. 

Die neurotransmitters zijn van nature aanwezig in onze hersenen en beïnvloeden de waarneming, de emoties en het gedrag, maar ook de eetlust, de slaap, het geheugen, de motoriek, het hartritme, enz. 

Drugsgebruik veroorzaakt een abnormale huishouding van deze neurotransmitters. Op lange termijn kunnen de hersenen uit evenwicht raken, wat zich uit in psychische stoornissen.

Opgelet! Elke persoon reageert anders op drugs, afhankelijk van zijn psychische toestand, zijn gezondheid, zijn omgeving en de hoeveelheid en de kwaliteit van de gebruikte drug. Verschillende drugs mengen (alcohol, sigaretten, geneesmiddelen, enz.) verhoogt de risico's. 

In de tabel hieronder zijn de belangrijkste illegale drugs ingedeeld volgens hun aard en effect.

Illegale drugs Stimulerend Hallucinogeen Verdovend
Natural Khat

Hallucinogene paddenstoelen (Psilocybe)
Hallucinogene cactus (mescaline, peyote) 
Salvia Divinorum (salie-familie)
Ayahuasca 
Cannabis

 
Semi-synthetic

Cocaïne

Crack

Lsd Heroïne
Synthetic

Amfetamines

MDMA, ecstasy

Ketamine, PCP

GHB
NSP (bv. PMA, PMMA, MDA, MDEA, MEA)

Sciensano verzamelt en analyseert gegevens over het drugsgebruik, de markt, de gevolgen voor de gezondheid, de verzoeken tot behandeling en het drugsbeleid in België.

 

QR code

QR code for this page URL