Behandeling

In de meeste gevallen is griep een goedaardige aandoening, maar bij ouderen, zwangere vrouwen en zieke mensen kan griep gevaarlijke complicaties veroorzaken. Het vaccin is de beste manier om complicaties van griep en een ziekenhuisopname te voorkomen.

Spontane genezing

Meestal volstaan een week bedrust en veel water drinken om van griep te genezen.

WIST U DAT? Antibiotica hebben helemaal geen effect op het griepvirus. Antibiotica werken alleen tegen bacteriën. Griep wordt veroorzaakt door een virus.

De symptomen behandelen

Over het algemeen geneest een griep vanzelf en doen antibiotica helemaal niets.

Sommige geneesmiddelen kunnen echter wel de symptomen verlichten: spierpijn, hoofdpijn, keelpijn enz. 

Antivirale middelen

Antivirale middelen zijn enkel bestemd voor risicopersonen en patiënten met een ernstige griep.

Die geneesmiddelen blokkeren het eiwit dat het virus toelaat om zich in het lichaam te vermenigvuldigen.

Voorzichtigheid is geboden bij het voorschrijven van antivirale middelen. Anders zouden de virussen er resistent tegen kunnen worden.

Sciensano coordineert een netwerk van peilartsen en peilziekenhuizen om de griepactiviteit, de intensiteit en de ernst van de epidemie en de weerslag ervan op de bevolking voortdurend te evalueren. Sciensano is ook het Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor influenza virus. Het Belgische Officieel Medicijnen Controle Laboratorium (OMCL) van Sciensano is samen met het Europese OMCL-netwerk verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van het influenzavaccin voordat het op de markt gebracht wordt.

QR code

QR code for this page URL